Náklady činí 90 milionů korun, tři čtvrtiny pokryje dotace.Louky i biotopy

„Kdo by si uměl představit zvlněnou krajinu bez voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Vždyť právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí pást či ukrýt nepřeberné množství živočichů," předesílá za ochranáře Tomáš Janata.

Díky projektu, který bude oficiálně veřejnosti představen ve Vrchlabí za čtrnáct dní, má dojít k obnově smilkových trávníků, podpoře říčních a lučních biotopů. Například hořečku mnohotvarého českého a rybky vranky obecné.

„Pokud má být zachována bohatost druhů, které na loukách rostou, majitelé musí porosty pravidelně obhospodařovat, tedy kosit nebo nechat spásat. Dále musejí vyřezávat nežádoucí náletové dřeviny a likvidovat invazivní rostliny," upozornil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Připomeňme pozitivní příklady luk, které získaly titul Miss louka. Například v loňském roce zvítězila louka nad náhonem v katastrálním území Maršov II Jiřího France z Janských Lázní, letos dala porota hlas louce, která se nachází ve Štěpanické Lhotě na Benecku. Ne všichni hospodáři však mají na zajištěné takové péče zkušenosti, znalosti a peníze.

Desítky lokalit

Bylo vybráno několik desítek cenných lučních enkláv, kterým bude v rámci projektu věnována zvýšená péče. „Součástí je tvorba marketingové studie, která usnadní hospodářům odbyt produktů (masa, vlny, biomasy). Počítá se s nákupem briketovací linky, která upotřebí přebytky biomasy (sena). V jedné z nejzachovalejších enkláv, ve Sklenářovicích, kde už řadu let provádíme opatření k zachování luk, vznikne pastevní areál," informoval Drahný.