Město tak využilo nejtvrdší možnou variantu, kterou nově zákon obcím dává. Návrh vzešel od zastupitele Josefa Cogana, kterému jsme položili několik otázek.

Město už několik let zvažovalo zakázat ve městě hazard. Proč to trvalo tak dlouho?
Až do konce jara tohoto roku nebylo reálně právně možné hazard v obcích zlikvidovat. Obce mohli zakázat výherní hrací přístroje (VHP), ale nemohli zrušit interaktivní videoloterní terminály (IVT), které jsou daleko nebezpečnější, byť vzhledově a uživatelsky téměř totožné.

Loterijní byznys má velmi schopné lobby, a to dlouho dokázalo napříč politickým spektrem účinně bránit legislativním změnám, které by přenesly kompetence na obce. Téměř po dvaceti letech marné snahy se novelou známou jako „Lex Farský" konečně podařilo přenést pravomoci v hazardu na obce a města. Tento návrh předložili poslanci „starostové" Jan Farský, já a Helena Langšádlová. Každá obec či město se tak nyní může rozhodnout, jak chce s hazardem naložit. Buď ho zruší či omezí a nebo ho nechá být a získá tak více peněz. Rozhodují o tom zastupitelé, kteří tak nesou odpovědnost za cestu, kterou se vydají.

Pamatujete, kdy se radnice poprvé pokusila automaty vytěsnit?
V Nové Pace dokonce již v roce 2004 vznikl pokus hazard omezit, jednalo se pouze o výherní hrací přístroje, které jediné mohlo město podle tehdy platné legislativy regulovat. Takové rozhodnutí však postrádalo logiku a smysl, neboť by výherní hrací přístroje (VHP) pouze nahradily výrazně nebezpečnější interaktivní videoloterní terminály (IVT), nad kterými město až do letošního roku nemělo žádnou moc. Pokud například u VHP v běžné hospodě činí nejvyšší vsazená částka na jednu hru dvě koruny a nejvyšší možná hodinová prohra činí tisíc korun, pak u IVT tyto omezení nejsou a hráč může za hodinu prohrát klidně celou výplatu. Mezní užitek by tak byl pro město extrémně negativní. Město by od tehdy až dodnes přišlo o 2,5 milionu ročně a navíc by se automatů a problémů spojených s gamblerstvím nezbavilo, pouze by VHP byla nahrazena ještě horšími IVT.

Nyní tedy využíváte změnu zákona a automaty zakážete. Jaká to bude finanční ztráta pro město? Tyto peníze byly dříve směřovány do sociální sféry.
Díky změně zákona a rozhodnutí Ústavního soudu využíváme nové právní možnosti a automaty jsme na celém území města zakázali. Město sice přijde o zhruba čtyři miliony korun, ale v kapsách jejich občanů zůstane deset až jedenáct miliónů. Ty mohou využít pro sebe a své rodiny smysluplnějším způsobem, než je hodit do bedny. Z finančního pohledu mohu zaručit, že kvůli tomu město rozhodně nebude v příštím roce snižovat podporu pro sociální oblast, kulturu nebo sport. Naopak se ji chystá posílit. Od letošního roku navíc díky novému rozpočtovému určení daní získá každý rok dalších více než dvanáct milionů. I po odpočtu peněz po zákazu loterií tak bude Nová Paka disponovat částkou na investice kolem čtyřiceti milionů ročně. Pokud na pomyslnou misku vah položíme navíc společenskou nebezpečnost hazardu a patologické jevy s tím spojené, tak není co řešit.

Jste jedním z iniciátorů této důležité změny. Co bylo především vašim cílem?
Cílem schváleného restriktivního opatření je omezení přístupu k automatům těm lidem, kteří jsou na nich závislí i těm, kteří hrají jen příležitostně. Za nejdůležitější však považujeme preventivní účinky, aby se okruh hráčů závislých na automatech dál nerozrůstal mezi mladou generaci. Chceme situaci řešit ještě před tím, než občan vstoupí do první fáze patologického hráčství. Pevně věříme, že našeho příkladu využijí i další, kterým jsme připraveni pomoci.  

Názory provozovatelů:
Herna Bar Camp v Aleji má nepřetržitý provoz celý týden a provozuje bar s hernou. Nabízí alkoholické a nealkoholické nápoje. Jak bude provoz nastaven v příštím roce po schválení vyhlášky o zákazu automatů, o tom zde zatím nemají tušení.
„Pokud se do prvého ledna nic nezmění, provoz automatů ukončíme. Zatím hledáme nějaké řešení, ale v této chvíli vám nejsem schopna říct, co bude dál," uvedla jedna z pracovnic herny, která ale odmítla uvést své jméno. Údajně za provoz automatů nyní bojuje nově založené sdružení, Josef Cogan o jeho existenci nemá tušení.