Navíc radnice pokračuje v rekonstrukci tarasních zdí vedoucích kolem přilehlého parku Libosad, na které získala další dotaci z ministerstva kultury.

Sociální zázemí ve Valdštejnské lodžii dosud chybělo. Do příštího léta vznikne zcela nové, a to díky získané dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, které na akci přislíbilo 1,2 milionu korun.

„Nedávno byla dokončena dlouho očekávaná investice, napojení lodžie na kanalizaci, která stála zhruba 2,3 milionů. Lodžie tak získala potřebnou infrastrukturu a my na to můžeme navázat a vybudovat potřebné toalety. Dosud jsme totiž zázemí řešili mobilními WC, což není ideální ani pro lodžii, ani pro návštěvníky," uvádí místostarosta města Petr Hamáček. 

Stavba za zhruba 3, 12 milionů začne počátkem léta a potrvá rok. Provede ji firma Design By Hy spol. s r.o. z Prahy.

V Čestném dvoře bude vybudováno WC s umývárnou pro ženy, muže a pro handicapované osoby a k tomu potřebné zázemí (úklidová místnost). Lodžie tak bude mít adekvátní sociální zázemí nejen pro návštěvníky této památky a kulturních akcí v ní pořádaných, ale také svatebčany. Letohrádek a přilehlý park Libosad je totiž jedním z oblíbených míst pro svatby.

Investice do lodžie budou dále pokračovat i navenek. V posledních letech se daří městu Jičínu získávat dotace z Programu regenerace Ministerstva kultury ČR na postupnou rekonstrukci tarasních zdí vedoucí okolo Libosadu. Město už zdi stály 9 milionů korun, přitom více než třetinu zaplatila dotace.

„Letos pokračujeme již třetí etapou obnovy zdí, které jsou podle památkářů jedním z nejpůvodnějších svědectví o Valdštejnově době. V rekonstrukci je část mezi lodžií a grottou, část směrem k městu je již hotová. Navíc se nám podařilo získat další dotace, rekonstrukcí tedy ještě letos projde zeď mezi grottou a kolejemi. Hotova by tak byla podstatná část zdí, zbývá už jen obnova samotné grotty a část zdi na protilehlé straně," dodává místostarosta Hamáček.

Letohrádek získal v loňském roce za přispění dotace z Programu regenerace novou fasádu, která stála přes tři miliony, a probíhají i postupné vnitřní úpravy jednotlivých místností. Vznikla zde např. kavárna a lektorská místnost.

„Oceňuji, že se město Jičín v posledních letech systematicky soustředí na areál Valdštejnské lodžie a postupnými kroky ho uvádí do bezpečného a provozuschopného stavu. Současné kulturní aktivity v lodžii a zájem o ně potvrzují, že prováděná obnova areálu má smysl nejen z hlediska záchrany významné jičínské památky, ale i z hlediska posilování kulturnosti Jičína," říká k opravám významné jičínské stavby Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu v Josefově.

Celkové investice do lodžie přesahují za poslední čtyři roky částku 24 milionů korun. 

Magdaléna Doležalová