18.2. Restaurace Praha, Opočno
4.3. Restaurace U Sokolíka,
Hradec Králové
5.3. Masarykova chata
Na Šerlichu, Deštné
24.3. Závodní stravování,
 Očelice č.p. 14
27.5. Nádražní restaurace
 U Paragána, Nové Město
5.6. Čínská restaurace
 Náchod, Pod Kapličkou
11.7. Dělnický dům,
 Týniště nad Orlicí
24.7. Restaurace Chata Hvězda,
 Police nad Metují
24.7.Restaurace Stříbrný
rybník,Hradec Králové
24.7.Restaurace U Pavlíny,
 Hradec Králové
29.7. Restaurace Pod Terasami,  Hradec Králové
1.8. Western klub,
 Rychnov nad Kněžnou
19.8. Cukrárna – lahůdky,
 Týniště nad Orlicí
25.8. Restaurace Kuželna,
 Solnice
15.9. Restaurace U Krtka,
 Čermná nad Orlicí
2.9. Restaurace Pohoda,
Bohuslavice
6.10. Bistro Benzina,
 Kostelec nad Orlicí
20.10. Restaurace a pizzerie
 Jelen, Dobruška
10.11. Motorest U Sekyrky,
 Bílý Újezd
25.11.Restaurace U Švagerků,
 Hradec Králové
26.11.Penzion U Zvonu, Rychnov nad Kněžnou
3.12.2 Geriatrické centrum stravovací provoz
Týniště nad Orlicí
10.12. Sun Food bistro,
Rychnov nad Kněžnou
Úplný seznam provozoven 
naleznete na: www.khshk.cz

Nyní známe i jména hříšníků – těch, kteří se dostali do pomyslné špičky. Tedy mezi dvaašedesát provozoven, které musely do odstranění závad zavřít. Jsou mezi nimi i restaurace a bistra z okresu, jejich seznam najdete na druhé straně.

Stanice totiž kontrolovala 1217 provozoven, udělila 435 sankcí ve výši 1 679 000 korun a vydala 101 opatření spočívajících i v pozastavení výkonu některé z rizikových činností do doby odstranění závad a v nařízení likvidace potravin a pokrmů.
„Nutno uvést, že někteří provozovatelé sami přistoupili k dobrovolným nápravným opatřením a provozovnu si do doby odstranění závad uzavřeli sami," podotkla mluvčí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

A o jaké prohřešky se jednalo? Hygienici například zjistili nedodržování provozní hygieny - špínu a nepořádek ve výrobních a skladovacích prostorech, špinavé nebo poškozené zařizovací předměty včetně lednic, mrazicí zařízení s vrstvou námrazy, s drobky a zbytky potravin z poškozených obalů, závady v likvidaci odpadků.

Výjimkou nebyly ani nánosy mastnoty a nečistot v obtížněji přístupných prostorech kuchyně a v zázemí, neudržování šaten a úklidových prostor v čistotě, neprovádění patřičného a pravidelného úklidu a sanitace provozovny, výskyt plísně na stěnách ve vlhkých provozech, absence teplé vody u umyvadel, absence prostředků na mytí rukou a hygienické osušení a další.

Problém byl také s nedodržováním skladovacích podmínek potravin a produktů včetně jejich sledovatelnosti. „Docházelo ke skladování vzájemně neslučitelných druhů potravin a produktů – jednalo se například o syrové maso, vejce a syrové polotovary skladované s potravinami, které se již tepelně neupravují, dále skladování potravin neznámého původu, potravin smyslově změněných – oschlých nebo s vrstvou námrazy, potravin neidentifikovatelných, potravin v poškozených či nevhodných obalech," prozradila tisková mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Podle jejích slov často nebývají dodržovány ani skladovací podmínky uvedené výrobcem na obalech. Jedná se o nedodržování dob spotřeby nebo minimální trvanlivosti – doba spotřeby bývá prodlužována uložením potravin do mrazicích zařízení.
„Rovněž jsou používány potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti, aniž by o tom byl zákazník informován, dochází k nedodržování technologických postupů při výrobě pokrmů," popsala mluvčí.

Závady se objevují také ve značení produktů – dochází ke zchlazování či zmrazování pokrmů či produktů bez toho, že by byl tento technologický proces pod kontrolou, přičemž nedostatečná regulace teploty a časové prodlevy při nevhodných teplotách představují jednu z nejčastějších příčin zdravotní závadnosti a kažení potravin.

Podle Veroniky Krejčí nebyla často dodržena patřičná teplota při výdeji stravy a při jejím rozvozu. „Chybí řádné značení produktů, nedostatečná je také údržba technologických zařízení. Kontroloři našli například oprýskané nátěry zařizovacích předmětů, poškozené nádobí i pracovní pomůcky, zanesené filtry vzduchotechniky, nefunkční vodovodní baterie," vypočítává.

Hygienici našli také stavebně technické závady – poškozené obklady stěn, poškozené povrchy podlah či opadávající omítku na stěnách. „Opakovanými kontrolami bylo prokázáno, že v mnoha uvedených provozovnách byly závady odstraněny," poznamenala Veronika Krejčí. V některých restauracích a v jedné lahůdkářské výrobně s výrobou rychlého občerstvení byly prokázány známky výskytu hlodavců, v jednom z potravinářských provozů byl zaznamenán výskyt švábů – vše na Náchodsku.

„I v těchto případech bylo nařízeno pozastavení činnosti do doby odstranění závad a provedení deratizace, v případě prokázání hmyzu byla provedena speciální dezinsekce. Protože hlodavci mohou být rezervoárem původců různých onemocnění a nákaza se může šířit prostřednictvím potravin, je důležité potraviny skladovat tak, aby k nim škůdci neměli přístup," říká tisková mluvčí.

Prevencí výskytu hlodavců a dalších škůdců je zejména co nejrychlejší odstraňování potravinářského odpadu z prostor, kde se manipuluje s potravinami, ukládání odpadu do uzavíratelných nádob a zajištění jejich pravidelného odvozu. „Samozřejmostí je pořádek, čistota a dobrý technický stav provozovny, důležité je zajištění těsnosti průrazů mezi zdmi, dveřními a okenními otvory a oplechování spodní části dveří u vstupů do objektů. Nezbytná je pravidelná kontrola celého provozu včetně skladů a pomocných prostor," vysvětlila Veronika Krejčí.

Kromě uvedených hrubých porušení hygienických předpisů bylo kontrolou z 19. března 2014 prokázáno i závažné porušení předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, a to v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. V této provozovně – konkrétně v prostoru Snowboard baru – byly při kontrole zachyceny v chladicím zařízení již načaté originálně označené skleněné láhve pramenité vody o objemu 0,33 l, u kterých se nedala vyloučit záměna obsahu.

Laboratorními analýzami vzorků odebraných z těchto načatých lahví a jejich porovnáním s originálním balením pramenité vody od renomovaného výrobce bylo jednoznačně prokázáno, že pramenitá voda byla zaměňována za vodu jiné jakosti, než bylo deklarováno na etiketě nápoje a nabízeno prostřednictvím nápojových lístků.

„Podařilo se nám tak odhalit klamání spotřebitele a používání nekalých obchodních praktik. Zákazníkům doporučujeme předcházet podobným situacím tím, že budou požadovat od obsluhy, aby nápoj otevřela přímo před zákazníkem," poradila tisková mluvčí hygienické stanice.
Hygienická služba šetří i podněty spotřebitelů na hygienickou úroveň provozoven stravovacích služeb, případně na falšování potravin. V roce 2014 bylo na základě podnětů spotřebitelů prověřeno celkem 138 provozoven.

„Příčinu hrubých hygienických závad v provozovnách stravovacích služeb spatřujeme zejména v tom, že někteří provozovatelé potravinářských podniků zjevně nemají patřičné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a ani u svých zaměstnanců je zřejmě nevyžadují a nekontrolují," řekla mluvčí Veronika Krejčí.

Živnostenský list pro hostinskou činnost může být vydán nejen na základě ukončení středního vzdělání v daném oboru, ale i v blíže neurčených příbuzných oborech a jednoroční praxe, dokonce může být vydán i bez řádného vyučení, pokud je doklad o šestileté praxi v oboru.

„Přístup a chování některých provozovatelů stravovacích služeb je na takové úrovni, že by jim měl být živnostenský list odejmut, k čemuž hygienická služba může dát pouze podnět živnostenskému úřadu," prozradila mluvčí, podle které nezbývá než uplatňovat sankce a další prostředky svěřené hygienické službě legislativou.

„Nutno dodat, že provozovatelé stravovacích služeb, u kterých hygienická služba zjistí nedostatky, jsou schopni i hrubé závady odstranit do několika dní. Znamená to, že požadavky na zdravotně bezpečný provoz těchto zařízení nejsou nijak výjimečné či nadměrné a jedná se pouze o přístup a úroveň znalostí osob, kterým je umožněno stravovací služby provozovat," dodala mluvčí.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje bude podle jejích slov i nadále v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňovat zařízení, ve kterých zjistila vážné hygienické závady.