„Děti jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu, průběhy onemocnění jsou spíše lehčí až středně těžké. Nemocní jsou většinou hospitalizováni na dětském oddělení nemocnice v Náchodě nebo na Klinice infekčních nemocí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové," informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Dodala, že souvislost mezi jednotlivými případy se podařilo prokázat u patnácti dětí navštěvujících základní školu, které absolvovaly společnou hromadnou akci. Další tři děti chodily do stejného kroužku a ve dvou případech se jednalo o rodinný výskyt. Onemocnění prodělali rodič i potomek. Jinak se jedná především o ojedinělé výskyty onemocnění.

ZVÝŠENÁ HYGIENA A INTENZIVNÍ ÚKLID

Podle Veroniky Krejčí probíhají protiepidemická opatření ve spolupráci s vedením všech škol, ve kterých se vyskytly dva a více případů onemocnění. „Tato opatření se týkají především zabezpečení hygienického režimu v dětských kolektivech, a to konkrétně ve zvýšení osobní hygieny rukou za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem, dále v úklidu lavic, WC i podlah," vyjmenovala mluvčí.

Současně se doporučuje častěji větrat a omezit fyzickou zátěž při tělocviku. V případě zhoršení zdravotního stavu se doporučuje ihned navštívit ošetřujícího lékaře.

Zároveň bylo domluveno zrušení školami pořádaných aktuálně plánovaných hromadných akcí, jako jsou například návštěvy kin, divadel nebo pořádání zájezdů. „Tato doporučení je nutné dodržovat alespoň čtrnáct dnů od posledního potvrzeného případu onemocnění v daném kolektivu," upozornila Krejčí.

HOREČKY, ZVRACENÍ, BOLESTI HLAVY…

Virová meningitida, neboli zánět mozkových blan, se může projevovat horečnatými stavy, zvracením, úpornými bolestmi hlavy, známkami meningeálního dráždění. Příznaky přetrvávají krátce, většinou 3 až 4 dny.

Virus je vylučován zejména stolicí, k přenosu může tedy dojít přímo fekálně-orální cestou při nedostatečné hygieně, zároveň je ale možný přenos i kapénkovou cestou, stejně jako třeba u chřipky.

Nemoc se začala objevovat zhruba od poloviny září, k největšímu skokovému navyšování počtu nových onemocnění došlo zejména ve čtvrtek a pátek 29. a 30. září.