Město, které je vnímáno jako vstupní brána do nejvyšších českých hor, vsadilo v uplynulých letech velkou měrou na spolupráci se závodem Škoda Auto.

Spolu s investorskými záměry automobilky dostalo šanci na změnu řady důležitých věcí. Nejzásadnějším okamžikem se stalo rozhodnutí vedení fabriky, že výrobu v Krkonoších nezastaví, ale naopak rozšíří v souvislosti s novým programem – produkcí převodovek. Automobilka se rozhodla do Vrchlabí investovat a rozšířit průmyslovou zónu.

Na vrchlabské radnici pak přistála odpovědnost za zajištění všeho potřebného k získání co nejvyšší státní dotace na rozvoj zóny, dopravní infrastrukturu a na výstavbu nového stadionu. Bylo třeba také získat podporu hejtmanů Libereckého a Královéhradeckého kraje. Řada silnic, které s průmyslovou zónou souvisejí, jsou totiž v jejich správě.

Velmi důležitou opravou prochází silnice Studenec – Horka u Staré Paky a rekonstrukce dalších úseků bude pokračovat.

Ne každý ve Vrchlabí souhlasí s výstavbou stadionu. „Určitě jsou i jiné věci, které by byly pro lidi důležitější," ozývají se některé hlasy. Pokud by však město nedarovalo pozemek bývalého fotbalového hřiště automobilce, zřejmě by nikdy na výstavbu stadionu nemělo peníze a nejspíš by se k takové výstavbě ani neodhodlalo. A tak i když místní fotbalisté hrají a ještě nějakou dobu budou hrát jakési „Škatule, škatule, hejbejte se", když trénují v Podhůří, stadion se konečně staví. Je situován do sportovní zóny v sousedství areálu Vejsplachy a nebude to žádný plácek. Celková plocha představuje sedm hektarů. Přijde na 120 milionů korun a předán má být městu koncem listopadu.

Určitě stojí za připomenutí, že se Vrchlabí stalo prvním regionem v České republice, ve kterém se od roku 2010 testují inteligentní technologie v distribuční síti. V rámci projektu Smart region dostali obyvatelé do domácností chytrá měřidla energií. Skupina ČEZ ověřuje projekt řízeného ostrovního provozu se zapojením lokálních výrobních zdrojů energie. Hotová je infrastruktura pro elektromobily, ČEZ postavila dobíjecí stanice a elektromobily využívají k práci v terénu nejen ochranáři Krkonoš, ale také zaměstnanci městského úřadu.

V mezích možností rozpočtu město investovalo. Například do první etapy rekonstrukce ulice Krkonošská. Celkem 23 milionů korun plynulo v uplynulých čtyřech letech do školství, a to do oprav objektů a jejich vybavení. Pod Liščím kopcem jsou hotové inženýrské sítě na pozemcích, kde mají zájemci možnost budovat rodinné domky. Dokončuje se stavba kompostárny. Fasády městských domů na hlavní třídě získávají novou vizáž.

I když se v mnoha směrech zlepšil život, přece jen lidem ledacos chybí. „Nemáme pořádné koupaliště, není tu krytý bazén, pozornost se věnuje hlavně hokeji a teď ještě vzniká fotbalový stadion. Na co, vždyť tady kluci nic světoborného nehrají," hořekoval jeden z Vrchlabáků, který odmítl říct jméno. Po krytém bazénu je poptávka i od turistů. Své o tom ví průvodce Krkonošského muzea Jaroslav Hloušek: „Jako většina občanů, bych uvítal například kvalitní koupaliště a bazén, na které se mě jako průvodce často ptají i návštěvníci města,". Odpůrci této investice se domnívají, že dnů v roce, kdy by se koupaliště ve městě s nevyrovnaným počasím během léta vůbec vyplatilo, je minimum. „Podívejte se na Trutnov. Kolik dní za rok je koupaliště naplněné? Dalo by se to spočítat na prstech. Město to tam musí dotovat. A když není třicet stupňů, tak tam nikdo ani nejde, přestože mají vyhřívanou vodu," napsal do redakce jeden z čtenářů.

Koho máme na radnici

Zastupitelstvo města Vrchlabí má 21 členů. Zastupitelů však bylo v posledním volebním období více kvůli několika rezignacím.

Chalupa Zdeněk (ODS, od 6.2.2013), Chvalina Josef (ČSSD), Čermák Petr (ODS, rezignoval 4.11.2010, nahrazen Stanislavem Joukalem), Dejmek Milan (VPM), Dlabola Luboš (ZVON), Doubek Jan (TOP 09), Dryml Vladimír (ČSSD), Dušková Milena (VPM), Fiala Rudolf (ODS, od 15.10.2011), Hanousek Bedřich (ZVON), Havel David (ODS), Janata Petr (Starostové a nezávislí), Jireš Petr (ZVON), Joukal Stanislav (zvolen za ODS od 05.11.2010, rezignoval 15.3.2011, nahrazen Vladimírem Kubcem), Kosina Petr (VPM), Kubec Vladimír (ODS, od 16.3.2011), Kučera Martin (ZVON), Novák Jiří, (ODS, rezignoval k 14.10.2011, nahrazen Rudolfem Fialou), Paulů Blanka (ZVON, od 23.3.2011), Plašil Alfred (VPM), Podstata Jan (ZVON, zemřel 22.3.2011, nahrazen Blankou Paulů), Rušikvas Jiří (ODS, rezignoval 5.2.2013, nahrazen Zdeňkem Chalupou), Severýn Jiří (ZVON), Sobotka Jan (ZVON), Švestka Miloslav (ZVON), Vávra Michal (ZVON), Záveský Josef (ČSSD, rezignoval 26.10.2010, nahrazen Vladimírem Drymlem)

Starosta: Jan Sobotka

Místostarostové: Michal Vávra a Alfred Plašil

Rada města: Bedřich Hanousek, Milena Dušková, Luboš Dlabola, Milan Dejmek, Jan Sobotka, Michal Vávra a Alfred Plašil.

Jak dopadly ve Vrchlabí poslední komunální volby v roce 2010?

Z dvanácti kandidujících subjektů se do zastupitelstva města Vrchlabí dostalo šest stran či sdružení:

1. ZVON – 35,77 % hlasů, 9 mandátů
2. ODS – 14,63 %, 4 mandáty
3. Volba pro město – 14,43 %, 4 mandáty
4. ČSSD – 10,36 %, 2 mandáty
5. Starostové a nezávislí – 5,68 %, 1 mandát
6. TOP 09 – 5,29 %, 1 mandát

Z 10 320 voličů města jich k urnám přišlo 5558, volební účast dosáhla 53,86 procenta.

Co se podařilo:

Krkonošská ulice je částečně opravena

Zahájení výstavby nového fotbalového stadionu, který má být hotovo už letos v listopadu, a naděje na zlepšení dopravní infrastruktury v regionu i samotném městě díky rozvoji závodu Škoda Auto je všeobecně považováno za úspěch. Budovaná průmyslová zóna zajistila do města přísun peněz ze státní kasy. Je částečně opravena Krkonošská ulice. Vrchlabí má úspěšně za sebou důležitou investiční akci Čisté horní Labe, díky níž je kvalitně odkanalizované, ale bude ještě mnoho let splácet úvěr. Ještě před koncem čtyřletého volebního období tu připravují některé akce, prospěšné pro širší rozvoj regionu. Za takovou, i když pro město neinvestiční, považují například přípravu záměru stavby obchodního komplexu Kaufland.

Co se nepovedlo:

Garsonky pro potřebné nepostaví

I když by se jistě našla řada věcí, které se z hlediska občanů za poslední čtyři roky ve městě nepovedly, přes naše výzvy veřejnosti v tomto duchu dorazilo do redakce minimum reakcí. Vyjdeme-li tedy z toho, co samo město považuje za ne-úspěch, zmiňme např. před nedávnem zrušenou investiční akci na stavbu čtyř garsonek pro spoluobčany se sociálními problémy. Dotaci, na které byla celá akce závislá, město nezískalo a stavba se tak neuskuteční. Někteří občané mají dojem, že brána Krkonoš postrádá koupaliště a krytý bazén. Venkovní koupaliště měla vrchlabská vláda v plánu, ale nepodařilo se ho vybudovat.

ANKETA: Jak se čtyři roky žilo ve Vrchlabí?

V anketě, kterou jsme oslovili obyvatele města, zazněly kladné postřehy i kritika. Lidem se rekonstrukce v centru města libí i nelíbí, chybí jim možnost koupání a registrují i nevyhovující podmínky profesionálních hasičů.

Jaroslav Hloušek, průvodce Krkonošského muzea – Za poslední roky se město změnilo takřka k nepoznání. Líbí se mi například nová tvář Krkonošské ulice, včetně opravených fasád. Naopak bych uvítal větší dohled městské i státní policie na řádění vandalů, kteří často pod vlivem alkoholu ničí veřejný i soukromý majetek. Tak jako většina občanů bych uvítal například kvalitní koupaliště a bazén, na které se mě jako průvodce často ptají i návštěvníci města.

Václav Messner, důchodce - Jednou z největších akcí ve městě bylo vybudování nové kanalizace v rámci projektu Čisté horní Labe. Líbí se mě zrekonstruovaný KD Střelnice. Oceňuji spolupráci města se závodem Škoda Auto při rozšíření podniku, a tím udržení pracovních míst. Ve městě bylo také otevřeno několik dětských hřišť a probíhá stavba sportovního areálu. Naopak se mi nelíbí, jak byla zrekonstruována Krkonošská ulice. A také, že hasiči jsou stále nuceni vy-užívat nevyhovující zbrojnici. Vedení města také již více než dvacet let odkládá výstavbu koupaliště nebo bazénu.

Vladimír Jindra, ředitel KD Střelnice – Já působím ve Vrchlabí teprve krátce, a tak mohu posoudit změny přibližně za poslední rok. Líbí se mně nový vzhled Krkonošské ulice, kde se otevřel prostor pro pořádání nejrůznějších venkovních kulturních akcí a věřím, že se Vrchlabí stane centrem kulturního a společenského dění Krkonoš. Nedávno jsem si všiml značně zanedbaného domu na Kozím plácku, který je údajně v majetku města a jistě by zasloužil větší péči. Dům je součástí historie města a jeho fasáda vyniká mnoha ozdobnými prvky. Musím také ocenit podporu města při pořádání kulturních akcí i kulturní úroveň obyvatel.

Kolik stojí voda, popelnice a doprava

Vodné a stočné:
- 1. 1. 2011 – 59,86 Kč/m3, včetně DPH (vodné 29,43, stočné 30, 43 Kč)
- 1. 1. 2014 – 70,67 Kč/m3 (vodné 32,89, stočné 37,78 Kč)

Svoz odpadu:
- 2010 – 490 Kč/osoba/rok
- 2014 – 590 Kč/osoba/rok

Městská hromadná doprava (v rámci integrovaného dopravního systému IREDO):
- 2011 – 10 Kč
- 2014 – 10 Kč