„Neměli bychom zapomínat jména těch, která jsou vyryta do této pamětní desky a která jsou v úzké souvislosti s naším regionem," zahájil setkání. Následně se přítomní dozvěděli, že se hrdina narodil v roce 1914 na Brdě, později se rodina přestěhovala do Staré Paky. Po maturitě na novopacké reálce a následném ukončení studia na učitelském ústavu v Hradci Králové J. Brož vyučoval na menšinových školách. V letech 1037 – 38 absolvoval Školu důstojníků letectva v záloze a následně byl přidělen k leteckému pluku „Dr. Beneše".

Po okupaci Československa v roce 1939 přešel hranice do Polska, kde v Krakově vstoupil do polského letectva a byl odvelen na letiště do Dublinu. Po vypuknutí války s Polskem a různých peripetií odejel se svými kamarády přes Oděsu, Írán, Indii a podél pobřeží severní Afriky až do Anglie, kdy 27. října 1940 přistál v anglickém Liverpoolu. V Anglii byl přijat do RAF jako pilot podporučík a přidělen k formující se československé 311. bombardovací peruti.

Z operačního náletu na Brémy, v noci ze 16. na 17. leden, byl letoun Welington Mk. IC, pilotovaný kapitánem Jindřichem Svobodou, zasažen a při nouzovém přistání havaroval nedaleko Tilburgu v Holandsku. Ze šestičlenné posádky zde padli Jaromír Brož a další dva členové posádky. Zbývající tři letci přežili válku v německém zajetí.

Za svoji aktivní činnost proti nepříteli bylo Jaromíru Brožovi uděleno polské a československé vojenské vyznamenání. Dne 29. května 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka letectva. Vedení města chce v den výročí narozenin Jaromíra Brože odhalit pamětní desku na budově gymnázia.  

Míla Pour