Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Z lomu se odchází pouze nohama napřed

Královéhradecko - Lom Javorka bychom bez navigace asi těžko objevili. Je ukryt na konci lázeňského města, kam chodí lišky dávat dobrou noc. Před vjezdem do lomu stojí lesem chráněné citlivě zrenovované stavení, ve kterém žije majitel zdejšího naleziště vzácného kamene František Žoček.

21.3.2016
SDÍLEJ:

František Žoček.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Nonšalantní osobnost, člověk s láskou k přírodě, lidem, muž, který láme a opracovává kámen, miluje astronomii, astrofyziku, hudbu, historii, literaturu i subtropické rostliny.

Když jsme vstoupili do lomu, obklopila nás růžová masa kamene. Vzali jsme pískovec do ruky a žasli nad tím, co příroda dokáže vyčarovat. Všechno se v nás nad tou neskutečnou nádherou rozechvělo. Majitel lomu František Žoček má podobné pocity, když za humny svého stavení obhlíží pískovcové poklady.

Tajemství slova

„S oblibou tvrdím, že velmi záleží na tom, co člověk vysloví, jakou moc má slovo. Na studiu kamenické školy v Hořicích jsem měl za třídního učitele profesora Miroslava Hörbeho. Je to můj přítel a velká osobnost. Když jsem se pak po vysoké škole v roce 1993 pokoušel otevírat staré pískovcové lomy, tak jsme byli v kontaktu, a protože měl v té době státní zkušebnu v Hořicích, nasměroval mě do Bělohradu se slovy: Františku, zajeďte se tam do toho Bělohradu podívat. A to vlastně odstartovalo fakt, že tady spolu sedíme. Touto jednou větou už více než dvacet  let měnil, v tuto chvíli mění a nikdy v budoucnu nepřestane měnit osudy lidí," popisuje majitel lomu své začátky.

František Žoček se zajel do Bělohradu podívat v roce 1994. Lom byl v té době zanedbaný, protože těžba, která započala v 17. století, byla ukončena během druhé světové války. „Přišel jsem, část skály byla zasutá, plocha lomu pokrytá náletem. Když jsem ale na čerstvé štěpné ploše pískovce  objevil nádhernou strukturu kamene, bylo o mé další životní pouti jasno," vzpomíná na bělohradské prozření, o kterém si myslím, že je definitivní. „Špičkoví kameníci říkají, že z lomu se odchází pouze nohama napřed, takže lom je můj osud," míní Žoček.

Po první návštěvě bělohradského lomu se rozhodl, že se tu usadí a lokalitu získá do svého vlastnictví. „Jednání ale nebyla vůbec jednoduchá. Bylo nutné získat územní rozhodnutí, povolení od báňské správy. To všechno trvalo rok s tím, že těžba byla ve zkušebním provozu povolena na tři roky. Potom jsme se tu se všemi dotčenými stranami znovu setkali a povolení k těžbě bylo vydáno na dobu vytěžení zásob, což je v současné době při maximální těžbě na více než dvě stě let. Maximální těžbu neprovádíme ani z třetiny, takže je to opravdu o těžbě na stovky let. Jednoduchá nebyla ani jednání o pozemcích, protože nejdříve jsme uvažovali o společném podniku s předcházejícími vlastníky, později šlo o nájemní vztah a teprve poté se přiklonili k tomu, že by pozemky rádi odprodali. Protože v té době jsem byl po škole a finančními prostředky jsem zrovna neoplýval, domluvili jsme se na splátkách."

Lom získal a těžba se rozeběhla v roce 1995, což bylo v minulém roce přesně dvacet let. Nejdříve se musely odtěžit velké části skrývkových hmot, protože lom do druhé světové války těžil na plný profil a skrývka doléhala až na hranu kamene, což bylo vzhledem k bezpečnosti práce náročné. V roce 1995 tu bylo odtěženo zhruba 8,5 tisíce kubíku zeminy.

„Pak jsme museli pořídit techniku, to znamená odvrtávací soupravu, sbíjecí kladiva, kompresor a velký stavební jeřáb pro manipulaci v prostoru. Takhle jsme pracovali sedm let, z toho první čtyři roky jsem dojížděl z Červeného Kostelce. Prvních sedm let se kámen pouze těžil a prodával s nulovými zisky. Teprve potom jsem našel odvahu k dalšímu úvěru a vybudování úpravny, která kámen zhodnocuje. V tom okamžiku začaly přesahovat příjmy výdaje a podařilo se začít splácet závazky. Úpravna běží a od té doby nabízíme pestrý sortiment kamenické výroby," popisuje nelehké začátky.

Dnes se tedy v lomu kámen nejen těží, ale zároveň zpracovává. „Neprodáváme surový kámen, ale opracovaný. Tím vzrůstá jeho přidaná hodnota, neboť těžba je příliš drahá, a proto je nutné kámen zhodnotit," přibližuje Žoček svoji koncepci.

Investice do marketingu byly zpočátku obrovské, protože bělohradský pískovec byl znám pouze místně, nyní o něm lidé už vědí, takže získat zákazníky je snadnější.

„Výtvarník, sochař a spisovatel Jiří Sehnal mi jednou položil otázku, a to, jestli se považuji za bohatého člověka. Odvětil jsem, že se považuji za nesmírně bohatého, protože toto kritérium neměřím penězi, ale jinými hodnotami," reaguje majitel lomu  na otázku, týkající se hodnoty naleziště.

František Žoček
Absolvoval vysokoškolské studium  na Technické univerzitě – Vysoké škole báňské v Ostravě – lomové inženýrství. Nedávno dokončil doktorát v oboru hornictví, to aby zůstal v kontaktu s akademickou sférou. Založil kamenické družstvo, které se snaží podporovat těžbu a zpracování kamene v České republice, kontaktoval se s vedením fakult, univerzit i měst v Evropě. Pískovec je jeho životní láskou a poutí, v začátcích štípal kámen, řezal, osazoval na stavbách, k tomu vstřebával ekonomiku jako základ podnikání. Kvůli poptávce po účetnictví založil firmu na účetní a daňové poradenství. Má velkou podporu ze strany manželky. Jeho hlavními aktivitami jsou pískovcový kamenolom Javorka, účetní a daňové poradenství a český kamenický klastr.

Zimní výluka

Prohlédli jsme si úpravnu kamene a konstatovali, že podmínky k práci tu jsou asi poměrně náročné.

„Ano, úpravna pracuje pouze sezónně, neboť je závislá na zpracování pod vodou. Jakmile nám zmrzne voda, musíme práce zastavit," vysvětluje důlní inženýr.

Práce s kamenem si žádá zdatné chlapy, je to pořádná dřina. „Práce v kamenolomu  nepatří mezi jednoduché, ale zároveň je to práce krásná, kdy člověk vytváří něco, co tady bude stovky let, co ho přežije a co udělá radost tolika lidem, že si to ani neumíme  představit. Se svými spolupracovníky se snažím mít pevný vztah, s nimi společně kámen těžím, štípu, sekám, také obsluhuji jeřáb, věnuji se vedení firmy, celému báňskému procesu, získávání zakázek. Počet spolupracovníků je variabilní, a to od tří do pěti. Koresponduje to s dobou za první republiky, kdy byla těžba kolem tisíce kubíků v pěti zaměstnancích. Dnes zde jsou strojní zařízení, která umožňují řezání kamene na obkladové a dlažební desky, schody, parapety," zasvěcuje nás do výrobního procesu František Žoček.

Zajímá nás, čím mu bělohradský pískovec učaroval, čím ho oslovil nebo zda to byla krajina, která hradeckého rodáka přilákala na Jičínsko.

„Jednoznačně mě zaujala barva pískovce. Když se otevřela jeho kresba, tak jsem byl doslova ohromen. Kámen byl původně žlutý, teprve ve třetihorách se probarvil do červena. Díky tomu má kresbu, která není nikde na světě. Pískovce bývají většinou barevně jednotvárné podle pigmentu, rozpuštěném v tmelu, který určuje i pevnost. V tomto případě jde o železitý tmel, jsou tu všechny možné oxidy železa. Pískovec má růžovo – červeno – fialové mramorové žilkování na žlutém podkladu, ale ani to asi není přesné," popisuje surovinu  odborník a zároveň odpovídá i na náš dotaz, proč v případě unikátního kamene byla přerušena  těžba.

Doba prý tehdy nepřála malým lomům, které vykazovaly velké náklady na těžbu, velké skrývkové koeficienty. Přitom jde o materiál, ze kterého je postaveno celé lázeňské městečko, stavby v okolí jako kartuziánský klášter ve Valdicích nebo Valdštejnská lodžie. Existuje i přesná evidence, kdy, kolik a kdo tu v historii kupoval kámen.

Dozvídáme se také, na jaké dílo z bělohradského pískovce je pan Žoček pyšný. Vzniklo na zahradě rodinného domu, kde kameníci vyvářeli celou sluneční soustavu. Byla to opravdu zajímavá zakázka, která koresponduje s Žočkovým koníčkem, astronomií.

„Začali jsme tvořit, ale model jedna ku miliardě by znamenal, že Jupiter by měřil dvanáct centimetrů, Pluto pět milimetrů na vzdálenost 6,5 kilometru. Šli jsme cestou, kdy Slunce bylo veliké 175 cm v průměru a přesně na světové strany byly orientované paprsky. Tam, kde se protkla spirála zlatého řezu s paprskem, byla umístěna miska pro planetu. Pohráli jsme si s čísly, astronomií, pískovcem."

Krásné dílo se zrodilo také  na hořické kamenické škole, kde byl z bělohradského pískovce vytesán patron Čech a horníků, sv. Prokop. Dalším atraktivním projektem bylo vysekání, odhalení a posvěcení sochy sv. Anežky České v Lázních Bělohradu v roce 2011. Socha byla odhalena na připomenutí 800. výročí narození této české princezny, dcery českého krále Přemysla Otakara I. a uherské princezny Konstancie, jedné z nejušlechtilejších postav našich dějin.  Socha v Lázních Bělohradu byla pátou, která byla odhalena a posvěcena v tomto významném roce.

„Ale můžeme hovořit i o malých realizacích, které dávají lidem radost. Skláním se před sochařinou, která dává kameni myšlenku. Myslím, že jsem si splnil všechno, co jsem chtěl, takže můžu být šťastný člověk."

Bělohradský kámen je tvrdý, křehký i nepředvídatelný

Úbislavice /ROZHOVOR/ - Bělohradský růžový  pískovec z lomu Javorka prošel pod rukama  i bývalému studentovi kamenické školy v Hořicích Josefu Knapovi.

Můžeš se krátce představit?
Jsem absolvent sochařsko -kamenické školy v Hořicích, v současné době studuji druhým rokem Akademii výtvarných umění na Restaurátorské sochařské škole v Praze. Restaurování kamenných děl se chci v budoucnu věnovat. Zajímají mne i kovy, odlévání, tepání.

Významné práce, na kterých jsi se podílel?
Snad jen díky škole jsem se dostal k sochání sv. Anežky podle návrhu Evy Procházkové. Byla  to  zajímavá práce vzhledem k velikosti bloku. Pískovec s krásným zabarvením pocházel právě z lomu Javorka. Dále jsem vytvářel pomník Mistru  Janu Husovi v Husinci, jsem také spoluautorem díla Spolu, které je osazeno v Úbislavicích. Moc toho zatím není.

Přesto jsi nedávno převzal uznání v senátu.
Bylo to milé uznání těm, kdo se podíleli na tvorbě soch v projektu Cesta ke Smíření - Mistr Jan Hus. Vedle diplomu byla ještě větší odměnou  prohlídka Valdštejnského paláce, a také setkání s učiteli a spolužáky.

Tvořil jsi sv. Anežku, pracoval s růžovým pískovcem z lomu Javorka. Jak se ti podrobuje tento unikátní kámen?
Je tvrdý,  člověk musí pracovat citlivě. Je křehký a trochu nepředvídatelný. Ale i to je pro kamenosochaře výzva.

Liší se při zpracování od ostatních pískovců?
Je tvrdší a má krásnou načervenalou barvu, místy výrazně žlutý, bílý, objeví se zde i nádech do fialova. No, takový kámen jinde není.

Když rozvineš svoji představivost a popustíš uzdu fantazii, co bys z tohoto pískovce tvořil?
Je toho dost. Interiérové doplňky, obklady, krby, parapety, sloupky. Co bych vyzdvihl, je kombinace s ostatními pískovci. To dnes chybí. Itálie stojí na kombinaci mramorů. Využití místních zdrojů dělá charakter a duši regionu. Znát je to na hřbitovech. Mnohdy si tu  připadáme jako v kamenictví, kde jsou katalogové náhrobky, jen písmo je jiné, tu kytička, jinde křížek a pro zpestření kulička. Jen  když je to vyleštěné, to je pomýlené kritérium  estetiky. Pan mistr Valehrach nás učil, že dobrý řemeslník nejen řemeslo zná, ale umí přesvědčit zákazníka o tom, co je dobré. Jen si představte nový pískovcový pomník, kombinovaný barevně, doplněný sochařskou prací. A o penězích to není, vkusné náhrobky jdou dělat i levněji z místních pískovců jako je třeba Javorka. Pískovce ještě čeká znovuobjevení.

Autor: Iva Kovářová

21.3.2016 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Kuchař s ubytováním v Hotelu TOP 20 000 Kč Hledáme šikovné kolegy/kolegyně do týmu horského hotelu TOP ve Štěpanické Lhotě na Benecku. Hotel s kapacitou 60 lůžek po rekonstrukci. Nová kuchyně. Nástup možný ihned. Možnost ubytování. Pokud máte dobrého kolegu nebo kolegyni, hledáme i servírku/číšníka a pokojskou! (vše možno i bez praxe, zaučíme). Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitelka mateřské školy 16 000 Kč Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelka mateřské školy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Mateřská škola LVÍČEK v Českých Budějovicích nabízí pozici učitelky na zkrácený úvazek (30 hodin týdně). Nutná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v akt. znění - studium předškolní pedagogiky (případně speciální pedagogiky), možnost dalšího vzdělávání, podpora profesního rozvoje., , Nabízíme třídu s maximálně 15 dětmi, možnost se aktivně podílet na chodu mateřské školy, příjemné pracovní prostřední s rodinnou atmosférou, mladý kolektiv., K dispozici zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, stravenky)., , Budeme se těšit na vaše odpovědi, životopisy prosím zasílejte emailem: kontakt@skolickalvicek.cz ., , Mateřská škola LVÍČEK, Mgr. Linda Zrzavecká Konrádová, tel. 775 464 652. Pracoviště: Školička lvíček s.r.o. - lannova tř., Lannova tř., č.p. 90, 370 01 České Budějovice 1. Informace: Linda Zrzavecká Konrádová, +420 775 464 652. Gastronomie - Gastronomie Vedoucí provozu 13 000 Kč Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) Výdej přivezených jídel v podnikové jídelně a úklid těchto prostor. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: . Pracoviště: Hb beton s.r.o., 377 01 Jindřichův Hradec 1. Informace: Karel Houška, +420 384 327 100. Gastronomie - Číšník/servírka jídlonosič 16 500 Kč Plzeňský restaurant v centru Prahy přijme číšníka (i nevyučeného) na roznos jídel po restauraci. Nabízíme mzdu 16.500 Kč čistého plus denní vyplácení procent z tržby. Pracovní doba krátký/dlouhý týden, 15 dní v měsíci za tento plat, možnost brigád placených denně v hotovosti navíc, hlavní pracovní poměr, přihlášení na úřady. Společnost platí sociální a zdravotní pojištění. Nástup možný ihned.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Britská premiérka Theresa Mayová
8

Brexitová dohoda: média spekulují o odložení hlasování a jednání s EU

Vlak Stadler GTW v barvách DB Regio.
AKTUALIZOVÁNO

Vlaky po celém Německu ochromí stávka. Ovlivní i spoje s Českem

Do Krkonoš o víkendu vyrazily stovky lyžařů. Navzdory špatnému počasí

I navzdory nepříznivému počasí o víkendu v Krkonoších lyžovaly stovky lidí. Ve Špindlerově Mlýně to bylo celkem zhruba 1500 lyžařů, na Černé hoře u Janských Lázních téměř tisícovka, na Pomezkách v Malé Úpě přibližně 500 a v Mladých Bukách okolo 400 lyžařů. ČTK to dnes odpoledne zjistila od zástupců skiareálů.  

Předvánoční nákupní horečka pokračuje. Češi utrácejí více než loni

Tržby obchodníků v Česku vzrostly o druhém adventním víkendu v meziročním srovnání o několik desítek procent. Stejným tempem se zvýšily také v porovnání v minulým víkendem. Změnila se skladba nakupovaného zboží, když převažovaly hračky, ozdoby, umělé stromky nebo dárkové kazety s alkoholem. Vyplývá to z informací firem oslovených ČTK.  

AKTUALIZOVÁNO

EU chybí silný vůdce a protiruské sankce jsou zbytečné, řekl Zeman

Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru poskytnutém tento týden ruské televizi NTV znovu označil protiruské sankce za zbytečné. V interview, které bylo zveřejněno dnes, zároveň řekl, že Evropská unie nemá v současné době silného vůdce, jací jsou v Rusku, v Číně nebo v USA.

Úspěch florbalového šampionátu v Praze. Zlomil divácké rekordy

Florbalové mistrovství světa v Praze zlomilo rekordy v návštěvnosti z minulých šampionátů. Celkově turnaj během devíti hracích dnů navštívilo 181 518 fanoušků, kteří výrazně překonali maximum z MS v roce 2014 v Göteborgu (104.445). Padl i rekord na jeden zápas, který při finálovém duelu mezi Švédskem a vítězným Finskem vyšplhal na 16 276 fanoušků.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT