Následně v obnovených prostorách vznikne Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Bude jej provozovat Agentura pro rozvoj Broumovska. Ta bude v příštím roce opět pokračovat v aktivitách jakými je hudební festival Za poklady Broumovska či klub přátel umění ArtCafé. Kromě toho však chystá velký projekt, jenž nemá v kraji obdoby.

Tento výstavní projekt nese název Play Broumovsko. Jedná se o rozsáhlou výstavu z cyklu Orbis Pictus sdružení Audabiac v čele s panem Jiřím Waldem. Koncepci projektu vytvořil známý umělec Petr Nikl a je pojatý jako hra, která nekončí s uzavřením výstavních sálů, ale jejímž smyslem je kreativní tvorba.

„Na ploše více než tři a půl tisíce metrů čtverečních v industriálním objektu tovární haly z konce 19. stolení broumovské textilky VEBA, partnera projektu, představíme plně interaktivní exponáty, kterých se návštěvníci dotýkají, vstupují do nich, hrají si s nimi a tím je dotváří. Výstava bude mít bohatý doprovodný program a nabídku vzdělávacích programů," uvedl Jan Školník, ředitel Agentury pro rozvoj Broumovska. Projekt již získal záštitu hejtmana Královéhradeckého kraje a také biskupa Václava Malého, stejně jako podporu mnoha partnerů z řad měst a obcí či firem. Další partnerství hledá.

Velkou zajímavostí a přínosem je, že projektu pomůže známý miliardář Karel Janeček.

Díky přislíbené podpoře Nadace Karla Janečka totiž budou mít všechny děti a mládež v doprovodu pedagogů vstup zdarma. „Chystáme se oslovit všechny školy v celém kraji a nabídnout jim možnost návštěvy výstavy. Když jsme to počítali, zjistili jsme, že v kraji je zhruba 90 tisíc dětí, žáků a studentů. Výstava je natolik unikátní a věříme, že nabídku využije více než polovina škol," uvedl Školník.

Dalším zajímavým počinem bude působení profesionální filmařky v Broumově. Agentura uspěla v programu Rok jinak Nadace Vodafone, která podporuje profesionály z různých oblastí, aby strávili rok ve vybrané neziskové organizaci. Do broumovského kláštera tak dorazí filmová režisérka a scénáristka Lenka Wimmerová. Pro Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov připraví filmové dílny a workshopy, sadu dokumentů a další filmový materiál. „Na tuto roční spolupráci s ní se těšíme," dodal Jan Školník.

Poslouží také notový archiv

Agentura se však také bude připravovat a rozvíjet programy pro plný rozvoj Kulturního a vzdělávacího centra Klášter Broumov od roku 2015. Jeho aktivity se zaměří především dvěma směry, na krásná umění a na environmentální vzdělávání. V oblasti umění zde vznikne Institut krásných umění, jakási platforma pro umělecké aktivity v rámci objektu a regionu. Pořádat se zde budou výstavy, diskuse, prostory budou moci využívat zájmové a umělecké skupiny.

Kromě výtvarného umění či divadla se zde bude možno věnovat i hudbě, čerpat je možno třeba z bohatého notového archivu kláštera. Environmentální vzdělávání pak bude zajišťovat Přírodovědný institut, kde se uskuteční programy zaměřené na environmentální vzdělávání žáků a studentů škol.

Krásná umění a vzdělávání

„V současné době jsme ve fázi, kdy se postupně formují dvě oblasti naší činnosti. Tedy oblast krásných umění a environmentálního vzdělávání. V našich představách proměňujeme klášter v Broumov ve vzdělávací a kulturní instituci evropského rozměru rozvíjející tvořivost, sebevědomí a toleranci. V oblasti environmentálního vzdělávání připravujeme již nyní mezioborové programy inspirující k dalšímu vzdělávání a podněcující aktivní fantazii účastníků. Chceme také otevírat diskuze a nabízet odpovědi týkající se naší křesťanské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Samozřejmostí je prezentace národní kulturní památky klášter Broumov, benediktinského odkazu a jeho přínos k dějinám Evropy. Přejeme si, aby byl klášter Broumov živou součástí města a regionu, kterému tím pomáháme s rozvojem a šíříme jeho dobré jméno," říká Jan Školník.

Letos Agentura pro rozvoj Broumovska připravila řadu aktivit v rámci výročí osmi set let od příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko. V dnešní době podle Školníka benediktini představují právě impuls k oné podnětné diskusi o společenských otázkách nejen zdejšího kraje. „Benediktini tu zanechali odkaz evropského významu a na nás je, zda a jak s ním budeme pracovat do budoucnosti. V rámci Vzdělávacího a kulturního centra klášter Broumov chceme na tento odkaz navázat rozvíjením tvořivosti nebo chcete-li umění, nechávat se inspirovat těmi nejzajímavějšími umělci své doby a podpořit tím aktivní tvůrčí přístupy nás samotných," uvádí.

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov je podle něj velký a otevřený projekt, v rámci něhož je možná spolupráce s mnoha dalšími lidmi, organizacemi či subjekty. „V klášterní knihovně je latinský nápis „Co je moudrost, uč se čtením!". Chtěli bychom, aby lidé a návštěvníci regionu četli v inspirativní živé učebnici kláštera, Broumova a regionu Broumovsko," dodává Jan Školník.

Agentura by také v klášteře chtěla dotáhnout ideu česko-polského divadelního představení, které by vzniklo pouze pro Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov a premiéra je plánována na podzim roku 2015. „Oslovili jsme renomované divadelní tvůrce a máme první předběžné přísliby spolupráce. Diskutujeme s Šimonem Cabanem, Renatou Putzlacher, Marií Štípkovou a dalšími," dodává Jan Školník.

Dalším z připravovaných projektů je pak například expozice informačního bodu o pískovci v prostorách kláštera, který by měl doplnit infrastrukturu environmentálního vzdělávání nebo série besed a přednášek s vědci a mysliteli z různých oborů. V této oblasti se Agentura snaží koordinovat aktivity s Gymnáziem Broumov i dalšími partnery.

Broumovský klášter a jeho obnova

S rekonstrukcí kláštera se začalo po sametové revoluci, šlo ale vždy o postupné drobnější opravy. V listopadu tohoto roku zahájená obnova zhruba pětiny stavby kláštera a celé klášterní zahrady v rámci projektu za čtvrt miliardy korun má prostory zdevastované za totality zachránit od dalšího chátrání, obnovit je, zpřístupnit veřejnosti a vdechnout do nich další život. Úpravy a rekonstrukční práce budou prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které jsou ve stavu neodpovídajícím jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu. Měly by zde vzniknout učebny či výstavní sály. Součástí projektu je i řešení přilehlé klášterní zahrady se zachováním jejího účelu především pro účastníky vzdělávacích a kulturních akcí. Rekonstrukce mají být hotovy do konce listopadu příštího roku.

Následně v obnovených prostorách vznikne Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Bude jej provozovat Agentura pro rozvoj Broumovska. Právě její dosavadní aktivity v klášteře v oblasti kultury a vzdělávání vedly k možnosti, aby benediktinské opatství požádalo a získat dotaci na oživení národní kulturní památky.

Broumovský klášter je nyní částečně zpřístupněn. Prohlídkový okruh nabízí návštěvu klášterní knihovny, refektáře či kostela svatého Vojtěcha. Lákadlem je kopie takzvaného Turínského plátna, v němž byl zabalen Kristus, když jej sňali z kříže. Klášter přechovává i takzvané mumie z Vamberka. Veřejnosti nepřístupná místa kláštera jsou v dezolátním stavu.