Jak má fungovat projekt „2+1"?Projekt nazývaný „2+1" funguje například u Mirošovic, zde ale už před rekonstrukcí fungovaly stoupací pruhy. V úseku „Týniště – Třebechovice" se však má rozšiřovat poprvé stávající dvouproudový úsek – jedná se tedy o pilotní projekt.

„Má se zde rozšířit dvouproudový úsek na uspořádání „2+1". Na čtyřkilometrové trase jsou v jednom směru vždy dva úseky, ve kterých je možno předjíždět v rychlejším předjíždějícím pruhu. Směry se pravidelně střídají, úseky jsou celkem čtyři," vysvětlil, jak by měla silnice po rekonstrukci vypadat, jeden z projektantů, Jiří Lávic.

Podle něj je škoda, že se námitky neobjevily dříve. Znamená to totiž velkou komplikaci těsně před vydáním stavebního povolení. Se stavbou počítalo ŘSD ještě letos. „Předpokládané náklady na úpravu úseků Třebechovice – Petrovice a Petrovice – Týniště jsou dle odhadu projektanta 153 milionů korun," uvedla Nina Ledvinová.

Na území Královéhradeckého kraje se zatím jedná o první takový úsek, což by se brzy mělo změnit. Na toto uspořádání silnic byly vypracovány studie pro území celého kraje.

V současné době však místním zase svitla naděje, k samotné stavbě by totiž nemuselo nakonec vůbec dojít. „Stavební řízení je přerušeno a stavebník (ŘSD) je vyzván k doplnění podkladů žádosti. O přepracování projektové dokumentace je ale v současné době předčasné uvažovat," uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Sama mluvčí ŘSD také přiznala, že může dojít i k tomu, že plánovaná stavební akce se nakonec vůbec nebude realizovat. Týniště bude proti rozšíření silnice nadále bojovat. „Rozhodnutí města je jednoznačné: udělat všechno pro to, aby ke stavbě nedošlo. Tento projekt nám vůbec nic pozitivního nepřinese, je to zbytečné plýtvání penězi," potvrzuje místostarosta Týniště Pavel Nadrchal.

Vedení města Týniště i místní obyvatelé se na posledním veřejném zasedání vyjádřili jasně.

Nechápou, proč by se měl opravovat zrovna tento úsek, který je bezproblémový a navíc byl rekonstruován za několik milionů teprve před několika málo lety. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyzval ředitelství silnic a dálnic k doplnění podkladů žádostí do určené lhůty.
Teď musí ŘSD tyto nedostatky včas odstranit.

„Pokud by z rozšíření silnice nakonec opravdu sešlo, byla by to velmi dobrá zpráva pro místní obyvatele i účastníky silničního provozu. Osobně si myslím, že takovýto projekt nepatří do našeho regionu," vysvětluje radní pro dopravu Královéhradeckého kraje Karel Janeček.