Hotovo by mělo být s příchodem září. Letos se účet za její obnovu vyšplhal k částce téměř tři čtvrtě milionu korun.Podle starosty města Petra Hudouska jsou takto vysoké náklady zapříčiněny špatným stavem této rokytnické památky a dlouho odkládanou rekonstrukcí.

„Kamenná kašna z roku 1886 neprošla za dobu svojí existence větší opravou. Té se dočkala až nyní, a to i díky finančnímu příspěvku od ministerstva kultury ve výši 327 tisíc korun. Náklady na její obnovu  ovšem dosáhnou v tomto roce částky 734 tisíc korun," popisuje Petr Hudousek. Kašna byla ve velmi špatném stavu. Například její středový pylon musel být rozebrán a většina jeho částí byla znovu vysekána jako replika. „Pylon byl vlivem vodního prostředí silně poškozen," podotýká starosta.

V letech minulých byla kašna navíc často opravována pouze amatérským způsobem, což působí při její současné rekonstrukci často nemalé problémy.

„Aby v budoucnu nedocházelo k dalšímu zhoršování stavu pískovcových částí a byla zabezpečena i lepší nepropustnost kašny a nedocházelo k úniku vody, bylo přistoupeno po dohodě s Národním památkovým ústavem k vystlání horního bazénu olověným plechem," popisuje starosta.

Plech zabezpečí nepropustnost horního bazénu  a současně nepoškodí památkovou hodnotu kašny.

„Pískovcový podzemní bazén, který tvoří více než padesát procent objemu hmoty celé kašny, prošel také obnovou. Nebude se do něj napouštět voda, ale v tomto prostoru budou instalovány dva plastové zásobníky, které zajistí cirkulaci vody jako doposud," popisuje starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek.

S montáží plastových zásobníků se počítá v rámci druhé etapy obnovy. Ta by měla přijít na řadu v prvním čtvrtletí roku 2015, aby mohla kašna být připravena na novou letní sezónu. „Stříkající kašna k centru města zkrátka neodmyslitelně patří," poznamenává starosta.

Kamenná kašna z roku 1886 neprošla za dobu svojí existence větší opravou.

„V roce 1969 byla poničená, pracovníci místní svíčkárny do ní na protest během prvního výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy nalili vosk a ten potom zapálili, tím kašnu hodně poničili," prozrazuje Petr Hudousek. Znovu byla kašna zprovozněna až v osmdesátých letech minulého století.

„Chceme zachovat původní vzhled a docílit hlavně toho, aby tato památka vypadala jako v roce 1886. Samozřejmě však budeme muset postupovat především podle záměru restaurátora," dodává starosta Rokytnice.

Vzhledem k tomu, že kašna patří mezi kulturní památky, muselo město postupovat podle stanovisek pracovníků památkové péče.

„Samozřejmě by se měl zachovat původní ráz místa, vše se ale musí udělat podle dnešních možností. Stanovisko k opravě bylo vydáno již před několika lety. Při realizaci jezdíme na kontroly," prozradila již dříve Jiřina Chovančíková, referentka památkové péče v Rychnově nad Kněžnou.