Zámecký park 

v zimním období
Od listopadu do března 
příštího roku je upravena 
návštěvní doba a způsob 
provozu zámeckého parku.

Část parku u letohrádku 
je přístupná denně 
od 8 do 16 hodin dle podmínek návštěvního řádu a podmínek smlouvy s městem Opočnem.

Zámecký park v údolí 
Zlatého potoka je uzavřen. 
Vstup do této části parku
je zakázán. 
Vstupní brány ze Švamberka 
a ze směru od firmy Zima
jsou trvale uzamčeny.

V průběhu listopadu a prosince se zde budou provádět bezpečnostní a zdravotní řezy a další ošetření u více než 150 stromů. Správa zámku žádá veřejnost, aby z důvodu bezpečnosti respektovala zákaz vstupu.

Na začátku listopadu se převážná část klidové zóny města plné zeleně pro návštěvníky uzavřela.

„Jedná se o standardní věc, která probíhá každým rokem. Je daná návštěvním řádem," vysvětluje kastelán Josef Jirák. Park se ovšem neuzavírá v kompletním rozsahu. Horní rovinatá část u letohrádku bezprostředně sousedící s hlavním Kupkovým náměstím v Opočně zůstane přístupná i přes zimu.

Park u letohrádku zůstane přístupný

„Po dohodě s městem bude v sousedství zámeckého letohrádku otevřeno a technické služby by se měly postarat o údržbu zdejších pěších stezek," říká zámecký kastelán.

V něčem bude letošní zima v dolní části zámeckém parku u Zlatého potoka přece jenom jiná. „Specializovaná firma bude provádět ošetření stromů a zeleně, takže je to taková shoda dvou faktorů. Park bude uzavřen také z bezpečnostních důvodů. Jinak je uzavírání dolní části parku obvyklé," dodává Jirák a následně konkretizuje údržbové práce: „Nejedná se o kácení stromů, ale o ošetření, bezpečnostní prořezy, zdravotní řezy, ponechání torz. Jedná se o komplexní údržbu zeleně. Prořezy se dělají mimo vegetační dobu rostlin, a ta nám právě se začátkem listopadu nastala."

Brána do části parku s letohrádkem a parkovým skleníkem v Zámecké ulici zůstane otevřena i po ukončení návštěvní sezony. Právě v této část zřídil v polovině 19. století Rudolf Josef Colloredo-Mansfeld park v anglickém stylu. Plocha před letohrádkem sloužila již za Trčků z Lípy jako užitná, okrasná i ovocná zahrada. V roce 1740 zde bylo vysazeno 62 meruněk, 47 broskví, 32 višní a 18 mišpulí. Ve sklenících se pěstovalo 357 citrusů, 200 ananasů a řada okrasných rostlin.