Vlnu protestů zahájil úmysl postavit vedle Polikliniky III na Benešově třídě  v Hradci Králové novou budovu, kam by se přesunula výroba společnosti ELLA-CS, která se zabývá výrobou implantátů pro humánní i veterinární medicínu.

„Část za dlážděnou pěšinou je součástí zelené plochy. Je to zelený ostrov uprostřed asfaltu a betonu, který slouží k rekreaci a sportování a významně přispívá k odstraňování anonymity života na sídlišti," vysvětlila Ilona Holasová důvod, proč podali na magistrát petici s téměř devíti stovkami podpisů. Jedním dechem dodává, že není proti samotné výrobě firmy. Zkrátka na travnaté ploše nechtějí nic. Místní by také přišli o jedno z posledních míst, kam mohou na Benešovce chodit se psy či posedět ve stínu stromů se sousedy.

Město na kultivaci lokality vydalo za poslední léta nemalé peníze. Vždyť ještě před patnácti lety zde bylo zarostlé strniště. Nyní zde potkáváte nejen majitele psů, ale také maminky s kočárky či různé sportovce.

„Podnětům, které vedly k napsání petice, rozumíme. Chápeme jak požadavek na zachování zeleného prostranství, tak i racionální argumenty zmíněné skupiny občanů. K dispozici máme ale i obrácené názory těch, kteří situaci vyhodnotili z jiného úhlu pohledu. Důležité pro tuto lokalitu je zmínit, že při projekčně zahájené výstavbě u křižovatky Mileta bude rekonstruována zeleň. Samozřejmostí je náhradní výsadba daná zákonem.," uvedl ředitel firmy ELLA-CS Karel Volenec.

Vidina procházky maminky s kočárkem u rušné silnice vyvolala reakci: „Zní to jako špatný žert. Těžko se lidé budou chodit rekreovat k frekventovanému okruhu. Tato zeleň má sloužit jako nárazníková zóna," podotkla Holasová.

Pro výrobce implantátů je lokalita ideální i díky své poloze nedaleko fakultní nemocnice i lékařské a farmaceutické fakulty. Ekologická katastrofa zde také nehrozí. Nyní firma své výrobky vyrábí v paneláku Pod strání. Vzduch ve výrobě musí čistit, protože implantáty musí vyrábět v přísně sterilním prostředí.

Petiční výbor už podnět odnesl přímo do rukou primátora Zdeňka Finka. „S paní Holasovou a její kolegyní jsem mluvil, následně jsme je informoval o současném stavu stavebních příprav, které jsou ještě v samotném počátku. Mluvil jsem o jejich návštěvě také s panem Volencem a informoval jsem ho o poměrně silném odporu proti stavbě. Petice je řešena standardní cestou přes oddělení vnitřního auditu a zastupitelstvo města," dodal Fink.

Vysazují zde stromy

Odpověď  petičnímu výboru z odboru hlavního architekta říká, že se jedná: „o nevyužívanou travnatou plochu s několika neperspektivními dřevinami. Není tedy zcela pravdou, že případnou zástavbou dojde ke zrušení funkční a kultivované zelené plochy".

„Pak je tedy divné, proč se o plochu starají technické služby. Sekají zde trávu, dokonce vysazují nové stromy," nechápe Ilona Holasová.

ELLA-CS připravuje podněty pro žádost o územní rozhodnutí, zde se ukáže, jestli má šanci budova na zelené louce vyrůst.

„Podle výsledku  se pak musíme zařídit, neboť naše stávající situace není dlouhodobě provozně a legislativně udržitelná a musíme  hledat jiné řešení než stávající pronájmy," řekl Volenec.

Letos zde také odborníci sbírali vzorky půdy pomocí vrtů. Ty mají určit složení podkladu jako jednu z nutných informací pro územní rozhodnutí.

Pokud petice či jiné kroky přípravu stavby nezdrží či neodradí, budova by zde mohla stát do tří let.

Lidem také vadí, že se o připravovaném záměru dozvěděli pozdě. „Nikdo nás neinformoval, že se o něčem takovém jedná. Zjistili jsme to tak, že někdo neoficiálně vylepil plakáty o chystané schůzce. Tam nás v podstatě postavili před hotovou věc," stěžovala si Ilona Holasová.

To popírá Karel Volenec: „Od začátku jednáme otevřeně a v souladu s platným územním plánem města. Zorganizovali jsme tři otevřená setkání s občany z dotčených lokalit a smutné by bylo, kdyby v této lokalitě bylo poté postaveno něco, co by přidělalo všem okolním bydlícím mnohem více starostí, než náš uzavřený čistý provoz, který je již desítky let v panelovém domě uprostřed sídliště a veřejnost o nás prakticky neví. Každý občan, mající nejistotu o našem záměru, je u nás vítán a je škoda, že právě občané s negativním postojem k našemu záměru toto veřejně deklarované pozvání nevyužili," bránil se.

Náhodné setkání

Podle slov petičního výboru se s Volencem někteří zcela náhodně setkali na improvizované besedě přímo na louce. „Vysvětloval nám svůj záměr a přesvědčil nás, že naše stanovisko je zcela oprávněné. Nejen, že zcela zmizí tato část zeleně, ale ještě se zvýší provoz dopravy, která je už nyní velmi vysoká," posteskla si Holasová.

Volenec také tvrdí, že se zde má postavit víceúčelová budova se zaměřením na výzkum, vývoj a výrobu a vzdělávání ve zdravotnickém sektoru.

„Tomu i odpovídá vlídný vliv provozu budovy na její okolí," dodal Volenec. V petici je tak podle něj chybně uvedeno, že jde o výrobní halu.

Komise místní samosprávy proti stavbě námitky nemá „Je lepší takový objekt než panelák, se kterým je spojen větší provoz," uvedl Bedřich Kabelka, předseda KMS Moravské Předměstí – sever.

Místo přispívá k odstraňování anonymity
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice protestujeme proti záměru výstavby výrobní haly a jakékoli jiné stavbě na zelené ploše za Poliklinikou III. na tř. Edvarda Beneše ohraničené ulicemi Domečkovou, Hradeckou a Na potoce a chceme, aby odpovědné orgány Magistrátu města Hradec Králové neprodleně učinily patřičné kroky ke zrušení možnosti jakékoliv zástavby této zelené plochy nyní i v budoucnu.
Protestujeme proti ničení životního prostředí obyvatel sídliště na Moravském Předměstí. Tento zelený ostrov uprostřed asfaltu a betonu, osázený listnatými a jehličnatými stromy, se za více jak 25 let stal přirozenou a svébytnou eko-soustavou, která slouží k rekreaci a sportování nejen místních obyvatel a významně přispívá k odstraňování anonymity života na sídlišti. Obyvatelé si této lokality velmi váží a vnímají ji jako obrovský klad života na zástavbou již tak předimenzovaném sídlišti.
(část petice občanů)