Úvodního slova se zhostil mimo jiných i starosta města Jan Malý, který přivítal nejen přítomné vojáky, ale i přihlížející. Zároveň připomněl jak těžkým obdobím byla prusko-rakouská válka.

Před začátkem boje Malý předal jednotlivým vojenským oddílům vyznamenání.

BITVA

Pak už nic nebránilo zahájení slavnostní a ojedinělé ukázky bitvy. Přítomní ani nestačili zaregistrovat, co se kolem děje a už se ozývaly výstřely a křik bojujících mužů. Bylo to neuvěřitelně autentické a nebýt blesků z fotoaparátu a hlasu ozývajícího se z mikrofonu, nikdo by asi nevěřil, že se skutečně nenachází v centru války.

„.Chvílemi mi opravdu běhal mráz po zádech," svěřila se jedna s přihlížejících se svými pocity.
Bitvy se účastnilo okolo sto padesáti vojáků a dvacet čtyři jezdců na koni.

Samotná ukázka trvala přibližně půl hodiny a někteří přítomní ji sledovali se zatajeným dechem. Na konec této velkolepé události vojska objela náměstí při čemž je doprovázel bujarý a neutichající potlesk.

PŘEKVAPENÍ

Válečníci si připravili na závěr programu malé překvapení pro dětské publikum. Čtyři jezdci umožnili nejmenším projížďku na koni. Děti tak měly možnost usednout do sedla koně, který o pár minut dříve bojoval v bitvě. „Tati koukej, já jsem voják," křičel ze sedla malý chlapec na svého otce.