Návštěvníci výstavy, jejíž vernisáž se uskutečnila v úterý odpoledne, se mohou seznámit se zhruba šedesáti významnými osobnostmi Náchoda. Jsou mezi nimi majitelé zámku, historici, spisovatelé, výtvarníci, hudebníci či architekti. „Tady připomeňme například architekta a stavitele Jana Letzela, autora stavby v Hirošimě, která jako jediná zbyla po atomovém útoku. Nechybějí tady také významní podnikatelé či továrníci. Například Bartoňové z Dobenína, Mautner, Doctor a další. Jsou zde připomenuti i legionáři," popsal ředitel muzea Petr Landr.

Aby byla výstava pro příchozí zajímavá a pestrá, snažili se zaměstnanci muzea zajistit dostatečné množství zajímavého trojrozměrného materiálu. Ten získali nejen ze sbírek muzea, ale i od obyvatel Náchoda. „Vyšli nám vstříc mnozí zdejší obyvatelé, kteří mají doma suvenýry či předměty po svých příbuzných, jež se o Náchod zasloužili. Shodou okolností se nám podařil získat poměrně značný soubor z pozůstalosti Jiřího Gutha Jarkovského, který v Náchodě prožil dlouhá léta na sklonku života," prozradil ředitel muzea.

Návštěvníky výstavy jistě zaujme a překvapí také obrovský obraz Jana Masaryka. „Jedná se o obraz, který za první republiky visel dlouhá léta v budově náchodské radnice. Potom se však ztratil a z našich dokumentů víme, že v muzeu už byl bezpečně v roce 1962," popsal Landr.

Další ze zajímavostí je například dlužný úpis Matěje Štefka z Koloděj z roku 1599. „Možná si všichni hned neuvědomí, o koho se jedná, ale my Náchoďáci víme, že to byla zdejší osobnost, představitel třetího stavu, který byl popraven po bitvě na Bílé hoře. Je to pro nás velice významná postava a bod, kdy se dějiny Náchoda střetávají s dějinami naší země," vyzdvihl ředitel muzea.

Výstavu, která potrvá až do 25. října, je možné navštívit denně mimo neděle a pondělí.