Co lékařům vadí?Nízké platby za pacienta od zdravotních pojišťoven, praktičtí lékaři požadují jejich zvýšení o šest procent.
Omezené kompetence, například pravomoc k předepisování léků by se měla rozšířit.
Nezájem o obor. Zlepšení podmínek má zvýšit atraktivitu praktického lékařství.

Změnit to může už jen dnešní jednání vedení jejich sdružení s ministerstvem zdravotnictví. Stávka se samozřejmě nevyhne ani rychnovskému regionu, názory na ni jsou ovšem velmi různorodé.

Podle jednatelky polikliniky v Týništi nad Orlicí, pediatričky Libuše Vereščákové, je protest v navrhované formě zbytečný. Platby za pacienta od zdravotních pojišťoven jí připadají dostatečné. Pole pro zlepšení vidí v rozšíření pravomocí 
k předepisování léků, stávku ale nepovažuje za řešení.

„Tvrzení, že praktické lékařství není pro mladé mediky atraktivním oborem pro jejich budoucí kariéru, není dle mého názoru přesné. Problém spatřuji spíše 
v celkovém nedostatku absolventů lékařských fakult, což je bohužel v naší republice dlouhodobý trend ve všech oborech," řekla Deníku Vereščáková.

Nedostatek mladých lékařů dělá vrásky na čele provozovatelům poliklinik, stejně jako ředitelům nemocnic. Vereščáková zatím zůstává klidná: „I když počet doktorů v předdůchodovém věku se nebezpečně zvyšuje, o budoucnost péče v Česku se nebojím. V Týništi na poliklinice máme zatím kapacity naplněné, věřím i ve světlé zítřky."

Zdaleka takovým optimismem naopak neoplývá jeden z Deníkem oslovených praktických lékařů z Rychnova nad Kněžnou. Myslí si, že i přes mnohá zlepšení z minulosti stále není situace v jeho oboru ideální, i proto se této práci mladé nové posily z vysokých škol snaží spíše vyhnout. Se stávkou souhlasí, považuje ji za ten nejmenší zákonný krok, kterým může jako jednotlivec politické rozhodování 
o sektoru ovlivnit. Zapojí se tak aktivně do podobné akce poprvé po třiceti letech od své promoce. Redaktorům Deníku řekl: „Na svou situaci si nijak výrazně nestěžuji, ale je samozřejmé, že zlepšování je žádoucí a potřebné. Nelíbí se mi diskuze na téma, jestli jsme potřební, nebo zbyteční. Výroky pana ministra o stávce milionářů považuji 
za naprosto irelevantní. Důležitá je otázka, kolik pacientů musí mít praktický lékař v péči, aby si peníze, o kterých média mluví, vůbec vydělal. A kolik času jim pak tím pádem může věnovat, jak kvalitní jeho služby za daných okolností mohou být."

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se svou nelibostí vůči stávce v prohlášeních pro média opravdu netajil. Kromě výše zmíněného označení „stávka milionářů" padlo i vyjádření, že považuje hrozby praktických lékařů za předvolební vydírání. Tuto možnost všichni Deníkem oslovení lékaři na Rychnovsku striktně popřeli. Ministr zdůraznil, že nechápe chystaný termín protestu, když úhradová vyhláška týkající se doktorů bude hotova až na konci října. Raději by o podmínkách vyjednával standardní cestou.

Podobný postoj zaujímá dle svého tiskového mluvčího Oldřicha Tichého také Všeobecná zdravotní pojišťovna. V oficiálním prohlášení pro média Tichý uvedl: „VZP nechápe poslední kroky praktických lékařů, kteří ještě před ukončením jednání o úhradové vyhlášce avizují omezení zdravotních služeb pro naše klienty." Pojišťovna se obává ztráty vzájemné důvěry, kterou považuje za klíčovou, a vyzývá lékaře k návratu k jednacímu stolu. (jan)