Na začátku července 2019 otrávila voda z Milevského potoka ryby v rybníku Tovaryš u Sepekova. Jednalo se o více než čtyři tuny převážně kapra. Příčinu ihned začala šetřit inspekce životního prostředí ve spolupráci s Policií ČR a městem Milevskem.

Inspektoři při kontrole objevili vodu zapáchající po amoniaku v kanalizaci nejen v areálu firmy, ale i mimo něj. „U všech odebraných vzorků vody byly prokázány vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, který unikal do zatrubněné kanalizace. Tím společnost negativně ovlivnila kvalitu povrchových vod v Milevském potoce, což mělo za následek i úhyn ryb v rybníku Tovaryš u Sepekova,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Ilustrační foto
Manželku škrtil dlouhých deset minut, pak ji zakopal. Dostal 12 let

Zacházením se závadnými látkami dochází k ohrožení životního prostředí, které může následně vést až k jeho poškození, v tomto případě ke kontaminaci povrchových vod. Při určení výše pokuty, která může být podle zákona až jeden milion korun, přihlédli inspektoři k aktivnímu přístupu společnosti Agpi. „Ta projevila okamžitou snahu o zajištění neškodné likvidace závadných látek v nejbližším možném období. Odstranila je z dešťové kanalizace i dosazovací nádrže a nechala vyčistit a opravit čistírnu odpadních vod,“ dodala Radka Nastoupilová, mluvčí ČIŽP.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, a tak sankce 18. prosince 2019 nabyla právní moci.

Ilustrační foto.
Natočil si sex s nezletilou, s nahrávkou se pak chlubil kamarádům