Obvodní soud pro Prahu 1 se ke sporu musel vrátit poté, co Nejvyšší soud zrušil předchozí pravomocný verdikt. Zrušený rozsudek Altnerovi přiznával nárok na 18,5 milionu korun a také na smluvní pokutu 318 milionů, a to v souvislosti s právními službami, které Altner ČSSD poskytl ve sporu o její sídlo Lidový dům. Altner v mezičase zemřel a spor nyní vedou jeho děti Veronika a Patrik.

Lidé v rouškách 22. října 2020 na pražském Karlově mostě. Kvůli šíření nemoci covid-19 vstoupilo v platnost vládní nařízení omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou
Soud zrušil povinné nošení roušek venku. Ministerstvo má týden na opravu

Sociální demokracie další peníze vyplácet odmítá. Když si Altner v roce 2000 vyfakturoval 50 milionů, zaplatila mu třetinu a další dvě třetiny částky složila do soudní úschovy. Nebylo totiž zřejmé, zda část peněz nenáleží Altnerovým spolupracovníkům - notáři Václavu Halbichovi a právníkovi Václavu Hájkovi. "Složení do úschovy má účinek splnění závazku," prohlásil dnes právní zástupce ČSSD Jakub Matějček.

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité a není jasné, co konkrétně advokát pro stranu vykonal. Předseda ČSSD Jan Hamáček z toho dovozuje, že strana nyní bude ve sporu úspěšná. Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisové to ale není jednoznačné.

"Zdejší soud je vázán právním názorem Nejvyššího soudu, nicméně mám za to, že základ nároku je stále otevřen," podotkla dnes v úvodu jednání. "Závazné bylo doporučení, aby žalobci (Altnerovi) doplnili množství úkonů, které byly provedeny, což žalobci na výzvu zdejšího soudu udělali. ČSSD všechny tyto nároky bagatelizovala a zpochybnila, ale já mám za to, že ve všech případech tomu tak není," dodala soudkyně. Altnerovým dala lhůtu do 30. ledna, aby "předložili důkazy směřující k jednotlivým částem odměny".

Výslechy svědků do věci světlo nepřinesly 

Dnešní výslech svědků - Zemana, bývalého premiéra Vladimíra Špidly a předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského - do věci světlo nevnesl.

"Musím se přiznat, že na detaily si nevzpomínám. V mé paměti utkvělo jenom to, že jsme měli platit za úspěch advokáta v kauze Lidový dům," uvedl Zeman. "BH Centrum mi vůbec nic neříká," reagoval na upozornění soudkyně, že aktuální sporné odměny se týkají zadržovaného nájemného této firmy, nikoliv přímo vlastnictví k Lidovému domu.

Kontrakt, který v roce 1997 uzavřel s Altnerem, byl podle Zemana v pořádku. "Kdyby mi smlouva připadala nesrozumitelná, požádám o její přepracování. Ta smlouva byla naprosto srozumitelná. Teprve díky Altnerovi a jeho podání k Ústavnímu soudu jsme Lidový dům zachránili pro sociální demokracii," řekl. "K penále vůbec nemuselo dojít, kdyby moji nástupci v čele sociální demokracie smluvní částku doplatili," dodal.

Dominik Nováček vystupující v dokumentu V síti stanul 13. listopadu 2020 před senátem Městského soudu v Praze
Muži z dokumentu V síti uložil soud podmínku. Schválil dohodu o vině a trestu

V jednací síni panovala od počátku vyostřená atmosféra a obě strany se uchylovaly k expresivnějším výrazům. Zatímco právník ČSSD označil některá tvrzení Altnerových potomků za "naprostou neurvalost", Altnerova dcera Veronika prohlásila, že sociální demokracie "neměla koule" k jednoznačnému vyjádření. Situaci pak dále vyostřil i Zeman. Urážlive se vyjádřil k erudici právního zástupce ČSSD a nelichotivě se vyjádřil také ke svému nástupci v čele strany Špidlovi. Toho sice výslovně nejmenoval, ale z kontextu bylo patrné, že hovoří právě o něm.

Špidla vypověděl, že s Altnerem se setkal pouze u Ústavního soudu a při přípravě k tamnímu jednání. "Okolnosti uzavření smlouvy neznám, neúčastnil jsem se toho," řekl. Obdobně mluvil i Rychetský, který byl v dané době sociálnědemokratickým senátorem. "Pana Altnera ani smlouvu jsem nikdy neviděl," uvedl. "Podle mých zprostředkovaných informací se o určení vlastnictví k Lidovému domu vůbec nezasloužil pan doktor Altner, ale doktor Pavel Blanický," připomněl dalšího bývalého právníka ČSSD.

Jednání bude pokračovat v březnu

Jednání bude pokračovat 19. března. Altnerovi věří, že se jim uplatňovaný nárok podaří doložit listinami. "Máme připravenou řadu důkazů k prokázání skutečností, které zatím prokazovány nebyly. Pokud narazíme na doklady, u kterých budeme přesvědčeni, že jsou v archivu sociální demokracie, tak požádáme soud, aby uložil sociální demokracii, aby je předložila," sdělil ČTK právník Altnerových Václav Veselý.

Prezident Zeman figuruje jako svědek také v kauze Mostecké uhelné společnosti, protože prodej menšinového státního podílu schválila právě jeho vláda. Také v tomto případě soud počítá s jeho výslechem prostřednictvím videokonference. Osobně Zeman přišel v roce 2016 svědčit ve sporu notáře Halbicha s ČSSD. Tehdy vypověděl, že pro něj jakožto pro předsedu ČSSD byl jediným partnerem Altner.