Soud mu vyměřil osmadvacet let žaláře. Kramný od samého počátku vinu odmítal. Tvrdil, že svým blízkým neublížil. Podle něj zemřeli v důsledku otravy jídlem. Již v minulosti podal žádost o obnovu procesu, kterou však nakonec stáhl. Jedním z důvodů mohla být očekávaná novela trestního řádu, která vstoupila v platnost letos v lednu. Podle ní žádost o obnovu procesu musí posoudit jiný senát než ten, který vynesl rozsudek.

Jednání je nařízeno na dva dny, a to na úterý a čtvrtek. Uskutečnit se mělo v soudní síni číslo 52, minulý týden však bylo přesunuto do místnosti číslo 7.

„Jednání se přesouvá z bezpečnostních důvodů,“ uvedla bez bližších podrobností mluvčí ostravského krajského soudu Vilemína Hana Ondrušová. Svou roli zřejmě sehrála skutečnost, že do síně číslo 7 lze obžalované a odsouzené přivést přímo ze sousední věznice bez nutnosti průchodu veřejně přístupnými prostorami.

Zda tento týden soud oznámí svůj verdikt, není zatím jasné. Jen samotná žádost o obnovu procesu podaná letos v červenci má včetně příloh na 150 stran. Připraveny jsou mimo jiné znalecké posudky a výslechy expertů. Očekává se i účast zástupců Spolku Šalamoun, který proces dlouhodobě označuje za justiční zločin.

Původně o osudu Kramného rozhodoval senát vedený předsedkyní Renatou Gilovou. Žádostí o obnovu se nyní bude zabývat senát soudkyně Šárky Skalské.

I kdyby Kramný uspěl, vyhráno rozhodně nemá. Celý proces má totiž dvě fáze. V té první soud rozhoduje o povolení, či zamítnutí obnovy procesu. Pokud dospěje k závěru, že jsou dány důvody pro obnovu procesu, nastává druhá fáze. Tu jasně definuje novela trestního řádu s tím, že obnovené hlavní líčení povede senát, který původně rozhodoval – v tomto případě tedy senát soudkyně Gilové.