Na různé magistrátní adresy odcházely v posledních dnech podvodné maily. Odesílatel zpráv se vydává za různé pracovníky úřadu nebo zástupce vedení města, zpráva po formální stránce působí poměrně důvěryhodně. „Obsahuje informaci o tom, že s příjemcem byl sdílen dokument, a odkaz na formulář, kterým se má uživatel přihlásit, aby si dokument stáhnul. Přes tento formulář dochází k vlastnímu sběru dat,“ uvedla ve čtvrtek Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.

Strážníci řešili přestupky cyklistů, jeden z nich tlačil ve vozíku vedle kola záchodovou mísu.
VIDEO: cyklista v Brně řídil jednou rukou, druhou tlačil vozík se záchodem

Právě tato technika je známá jako takzvaný phishing. Protože je v některých případech obtížné riziko rozpoznat, rozhodli se pracovníci magistrátu na případ upozornit. „Zdá se, že seznam sekundárních cílů se bere z adresářů zaměstnanců magistrátu, více ohroženi jsou tedy ti, kteří s úřadem pravidelně komunikují. S výjimkou elektronické pošty nebyl dotčen žádný další systém. V tuto chvíli nemáme zprávy o tom, že by byly ohroženy osobní údaje zaměstnanců nebo klientů města ani chod agendových informačních systémů, které poskytují služby občanům. Situaci však nadále monitorujeme,“ doplnila Loukotová.