Mezi stíhanými je i exředitel odboru eGovernmentu Miroslav Duda, kterého už soudy potrestaly tříletou podmínkou v souvislosti se zmanipulováním zakázky na výplatu sociálních dávek.

Vedle Dudy čelí obžalobě bývalí šéfové ministerských odborů programového řízení, provozu IT a ekonomicko-organizačního odboru pro IT - Martin Páral, Vladimír Vošický a Marcelína Horáková. Šestici obviněných pak uzavírají dva jednatelé Fujitsu, a to Jiří Řehák a Radek Sazama. Nejpřísnější potrestání - dva až osm let vězení - hrozí vzhledem k výši údajně napáchané škody Dudovi, Páralovi a Řehákovi. Pražský městský soud začne kauzu projednávat 24. září.

Reakci ministerstva vnitra ČTK zjišťuje. Úřad prozatím neodpověděl ani na to, zda se k trestnímu řízení připojil s požadavkem na náhradu škody, a případně v jaké výši.

Bez zadávacího řízení

Obžaloba se týká tří dodatků k rámcové smlouvě z roku 2008, kterou vnitro uzavřelo s Fujitsu kvůli poskytování licencí k produktům Microsoft. Státní zastupitelství tvrdí, že tyto dodatky, které v letech 2010 a 2011 podepsal Duda, byly v rozporu se zákonem. Vnitro se totiž rovnou obracelo na Fujitsu namísto toho, aby pro zakázky z oblasti informačních technologií zvolilo některou z forem zadávacího řízení. Manažeři z ministerstva prý přitom dobře věděli, že požadovaná díla nelze pod zmíněnou rámcovou smlouvu podřadit.

V dodatcích navíc vnitro údajně sjednalo zásadní odchýlení od rámcové smlouvy, a to ohledně smluvních pokut. Podstatně prý také změnilo způsob stanovení ceny za poskytnuté služby oproti původně určené pevné denní sazbě.

Milionové škody

Ačkoliv ministerstvo dodatky podepsalo s Fujitsu, poptávaná díla vytvářely jiné společnosti, které přitom rámcová smlouva nepovolovala jako možné subdodavatele. Škodu obžaloba spatřuje v rozdílu mezi smluvní cenou, za kterou Fujitsu díla dodala vnitru, a nižší cenou, za niž pro ni systémy vytvořili subdodavatelé.

Zakázky se týkaly mj. nového informačního systému pro správu a řízení všech projektů ministerstva nebo auditu ekonomického informačního systému. U prvního dodatku, který za vnitro připravoval Páral, vznikla podle obžaloby škoda 10,5 milionu korun. Druhý dodatek, jenž měl na starosti Vošický, údajně způsobil škodu nejméně 470 tisíc korun. U třetího dodatku přichystaného Horákovou obžaloba uvádí škodu 754 tiíc korun.