Znalci se podáním ústavních stížností snažili zvrátit předchozí soudní rozhodnutí. Se svými argumenty neuspěli. Odůvodnění Ústavního soudu dosud nebylo zveřejněno.

Znalci porušili zákon svým znaleckým posudkem ve prospěch Petra Kramného, který byl za dvojnásobnou vraždu odsouzen k osmadvaceti rokům žaláře.

Kramný podle pravomocného verdiktu v létě 2013 během rodinné dovolené v Egyptě elektrickým proudem zabil svou manželku a dceru. Znalci obhajoby svým posudkem zpochybnili závěry jiných expertů o elektrickém proudu. Matlach s Fargašem uvedli, že rozhodně nelze jednoznačně tvrdit, že smrt nastala v důsledku zásahu elektrickým proudem. Naopak se klonili k verzi o otravě.

Za své posudky již byli pravomocně odsouzeni k podmíněným trestům a zákazům činnosti. Matlach dostal rok vězení s odkladem na dva roky a pětiletý zákaz činnosti. Fargaš odešel s devítiměsíčním trestem odloženým na zkušební osmnáctiměsíční lhůtu a čtyřletým zákazem činnosti.

„Uváděli jednostranné, protichůdné, zavádějící a smyšlené skutečnosti, které neměly oporu ve skutkových zjištěních, výsledcích pitvy ani odborných poznatcích současné lékařské vědy. Jiné významné skutečnosti naopak neuvedli vůbec, a to ve snaze zpochybnit dříve zjištěné skutečnosti, celé dokazování znepřehlednit a ovlivnit tak výsledné rozhodnutí soudu ve prospěch obžalovaného,“ zaznělo mimo jiné v rozsudku. Matlach s Fargašem nejprve neúspěšně využili mimořádný opravný prostředek – dovolání k Nejvyššímu soudu. Nyní nepochodili ani u Ústavního soudu.