Při výrobě metamfetaminu, známého spíše jako pervitin, převažují v ČR stále malé laboratoře rozprostřené po celé zemi. Jsou přímo v obydlených objektech. Kriminalisté loni v Česku odhalili 240 varen, meziročně o 24 méně. "Velkoobjemová produkce metamfetaminu zůstává doménou výběrově orientovaných kriminálních skupin, mezi kterými stále převažují vietnamské zločinecké skupiny zaměřené zejména na pokrytí zvýšené poptávky po metamfetaminu ze zahraničí," uvedla NPC.

Kriminalisté také zjistili, že se velkovýroba pervitinu přesouvá i do Polska, Německa nebo Nizozemska. Droga se pak částečně dováží zpět do ČR. Podle ředitele NPC Jakuba Frydrycha bude v budoucnu potřeba akceschopnější mezinárodní policejní a justiční spolupráce. "Již mnoho úspěšně zakončených mezinárodních případů ukazuje, že i orgány vymáhající právo umí inovovat své postupy a přizpůsobovat se globalizované a vysoce dynamické podobě nelegálních trhů," uvedl Frydrych.

Do pěstování konopí a výroby marihuany se stále častěji zapojují organizované skupiny Srbů, Černohorců a Chorvatů. Využívají výhodné polohy ČR uprostřed Evropy, snadno dostupných a levných technologií a dostatku levně pronajímaných prostor. Policie loni na českém území odhalila 202 pěstíren, předloni jich bylo 305.

"Průmyslová produkce marihuany naopak postupně přestává být hlavní doménou organizovaných kriminálních skupin původem z Vietnamu," uvedla NPC. Obchod s menším množstvím marihuany pak častěji proniká do virtuálního prostředí. To se týká i dalších drog.

Kokain jako droga bohatých

Kokain v Česku kvůli vyšší ceně stále zůstává méně vyhledávanou drogou, oblíbená je hlavně mezi majetnější skupinou obyvatel. S vyšší kupní silou se ale loni poptávka po této droze zvýšila. Klesla také její cena. "Pokračovaly zejména tendence nárůstu aktivit balkánských organizovaných kriminálních skupin, které prostřednictvím svých komunit a kontaktů v Jižní Americe pašovaly kokain do celé Evropy, včetně České republiky, a to leteckou, námořní a následně i pozemní cestou," uvedli kriminalisté. Množství zajištěného kokainu loni kleslo o tři kilogramy na 24 kg.

V případě heroinu je ČR spíše tranzitní zemí, nikoliv cílovou. Loni kriminalisté zajistili 1,3 kilogramu této drogy. "Poměrně nízký počet zajištěných zásilek je kombinací nízké poptávky tuzemských uživatelů a trvalým vytížením orgánů vymáhajících právo rozšířenějšími látkami drogového trhu," uvedla NPC. Vzrostlo naopak množství zajištěných tablet extáze. V posledních třech letech roste výroba těchto tablet přímo na území České republiky.