Inspektoři popsali katastrofální podmínky chovu, kde se zvířata bořila ve směsi bahna a výkalů. Část chovaných zvířat byla podle veterinářů ve velmi špatném výživném stavu. Ve výběhu našli inspektoři uhynulé tele v bahně. Provozovatel biofarmy tvrdí, že se o dobytek stará dobře. Obvinění podle něj nejsou pravdivá a snaží se je vyvrátit. Případ vyšetřuje policie.

Veterinární kontrola proběhla koncem února a podle inspektorů zjistila závažná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, zejména nevhodné podmínky chovu skotu a jeho velmi špatný fyzický a psychický stav, dále nedostatky týkající se správného způsobu evidence zvířat, neplnění ohlašovací povinnosti při exportu zvířat, nedodržení podmínek domácí porážky.

Přísné nároky na udělení značky

„V případě závažného pochybení se značka odebírá a informuje se veřejnost. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná. Klasa je prestižní ocenění, které se uděluje jen prověřeným kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Ty musí splňovat platné legislativní požadavky a nadstandardní kvalitativní kritéria. Nároky pro udělení značky jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské legislativní požadavky,“ uvedla Lenka Rezková, tisková mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, který ocenění farmě z Hranicka odebral v polovině dubna.

Podmínky chovu skotu a dalších hospodářských zvířat byly podle veterinárních inspektorů katastrofální.

„S něčím takovým jsme se nesetkali. Výběh rozbahněný, krávy se brodily místy až po břicho ve směsi bahna a výkalů. Chůze v takovém terénu pro ně byla velmi vyčerpávající. Ani ve stáji neměly suché, čisté místo, kde by si mohly lehnout a odpočinout. Všude bylo bahno s exkrementy. Navíc do stáje byl schůdek, který v takovém terénu a vyčerpané velmi těžce překonávaly,“ popisovala Deníku ředitelka Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Hana Brázdová.

Zvířata ve špatném stavu

Větší část chovaných zvířat se podle veterinářů nacházela v době kontroly ve velmi špatném výživném stavu, byla zakrslá a nahrbená. Na krku, hýždích a břichu jim podle inspektorů chyběla srst.

„Dobytek nebyl v dobré kondici. Některé kusy byly hodně pohublé. Na místě měl chovatel pouze senáž na pár dní, žádné seno. Senáž měl naházenou u výběhu, zřejmě jim to házeli do bláta,“ popisovala ředitelka.

Podle veterinářů bylo na místě jen 100 kilogramů slámy, která v kotcích pro skot vůbec nenacházela.

Ve výběhu v bahně našli inspektoři podle Brázdové uhynulé tele. Kadáver telete byl zajištěn kriminální policií a odvezen na pitvu do Státního veterinárního ústavu v Olomouci.

„Příčinu určí pitva. Výsledek ještě není,“ sdělila Bardoňová, která tehdy nevylučovala, že chovateli mohou být zvířata odebrána.

Případem se zabývá přerovské oddělení hospodářské kriminality pro podezření z trestného činu týrání zvířat.

„Případ je nadále v šetření. Nebyl doposud ukončen,“ informovala Deník policejní mluvčí Miluše Zajícová. V případě prokázání viny hrozí podezřelým trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

"Zákazníci nám věří, že děláme kvalitu"

Farmáři odmítají, že by se o dobytek starali špatně. Zásob krmiva měli dostatek, což dokládali veterinární správě. Tele se podle nich narodilo mrtvé. Vše je podle chovatelů hrubě zkresleno.

„Veterináři nám poslali protokol, proti kterému jsme podali námitky. Zprávu o vyšetření telete doteď nemáme, nemáme ani doklad, že nám bylo odebráno. Na základě křivého obvinění jsme přišli o značky kvality. Vše nás pouze poškozuje. Lidé kvůli tomu chodí méně, prodeje se snížily, ale tak zlé to naštěstí není, protože zákazníci nám věří, že děláme kvalitu. Budeme se bránit,“ vzkázal Petr Graca za společnost Farma Kozí Hrádek.

"Dva dny před razií u nás jiný odbor veterinární správy kontroloval hygienu provozu a mléko. Návštěvu uzavřel s tím, že nenašel žádné závady," poukázal Graca.