„Při kontrole v roce 2017 inspektoři zjistili, že společnost měla v areálu v Litomyšli povolen pouze provoz zařízení k odstraňování odpadů skládkováním a provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v rámci provozu recyklačního střediska, nikoliv využívání odpadu k rekultivaci skládky,“ popsala mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Podle inspektorů firma rekultivaci prováděla pouze na základě projektové dokumentace.

„Bez souhlasu k rekultivaci skládky firma od počátku roku 2015 do konce roku 2017 využila celkem 38 612 tun výkopové zeminy bez znalosti její kvality. Společnost Tramon nedisponovala žádnými výsledky analýz dokladujícími kvalitu odpadní zeminy, a tedy vhodnosti zeminy k využití na rekultivaci skládky,“ konstatoval ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové Lukáš Trávníček.

Při stanovování výše pokuty firmě přitížilo, že se nejednalo o první porušení zákona, kterého se dopustila. „V roce 2015 jí inspektoři za nepravdivé hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi uložili pokutu 20 tisíc korun,“ řekla Nastoupilová.