Veterinární inspektoři vyrazili opakovaně na kontrolu v polovině srpna na základě podnětu na nevhodné podmínky chovu. „Při kontrole zjistili nevhodné podmínky ve stáji, kde se nacházela většina koz. Povrch stáje byl vlhký, zvířata neměla suché a čisté místo pro odpočinek a silně zde zapáchal čpavek. Některé kusy byly vyhublé. V chovu dle některých změn na tělech zvířat zjevně probíhala nekontrolovaná příbuzenská plemenitba. Zvířata v době kontroly neměla k dispozici žádné krmení ani vodu,“ popsal podmínky, ve kterých zvířata žila, zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Přerostlé paznehty

Další kozy inspektoři našli pod přístřeškem či v místnosti domu. „Některá zvířata měla přerostlé paznehty tak, že jim to znemožňovalo přirozený postoj a pohyb po končetinách, To zvířatům způsobovalo utrpení. V chovu se nacházelo velké množství pro zvířata nebezpečných předmětů, o které by se mohla zvířata poranit, například kovové předměty, sklo nebo pletivo,“ doplnil mluvčí.

Pejsek Míša byl krutě týrán. Uvázaný u zdi, řetěz měl zarostlý do krku. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické.
Ze záběrů mrazí. Pes byl připoutaný na skobě u zdi, řetěz měl zarostlý do krku

V chovu bylo kromě koz také několik desítek slepic, kachen a králíků. Právě u koz a králíků zjistila veterinární správa problémy už v roce 2019. Ty chovatelka následně odstranila, kromě toho dostala od správního orgánu pokutu 12 tisíc korun.

Návrh na odebrání zvířat

Inspektoři chovatelce po první kontrole 15. srpna nařídili upravit zvířatům přerostlé paznehty a okamžitě zajistit vhodné podmínky chovu. Při opakované kontrole o tři dny později ovšem zjistili, že chovatelka sice zajistila ošetření paznehtů, zvířata se přesto nemohla normálně pohybovat. „Podmínky chovu se navíc vůbec nezměnily,“ uvedl Petr Majer.

Krajská veterinární správa proto vydala Městskému úřadu v Zábřehu, coby obci s rozšířenou působností, návrh na zajištění náhradní péče o všech 37 koz chovaných v tomto hospodářství. Zároveň podá podnět na zahájení správního řízení o pokutě za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. S chovatelkou povede také správní řízení pro porušení plemenářského zákona kvůli chybějícímu označení zvířat.