Firma se sídlem v Jesenici u Prahy navezla asi čtyři tisíce tun zeminy a kamení na pozemek v Kožichovicích, který je veden jako trvalý travní porost.

„Odpady pocházely z výstavby skladové haly v Okříškách, v menší míře potom ze stavby silnice mezi Třebíčí a Stříteží. Navíc zemina z této druhé stavby překračovala limitní hodnoty arsenu pro odpady ukládané na povrchu terénu,“ řekl Jan Panský z oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Nákladní auta navážkou zasypala volně rostoucí stromy a keře. „Firma zasypala odpady minimálně 79 kusů stromů. Javory, akáty, duby, třešně a topoly. Navezené odpady navíc svojí vahou polámaly keře,“ řekl Panský. Sankce je pravomocná.