Pokud Ústavní soud stížnost zamítne, nic se prakticky nezmění a účastníci sporu budou dál čekat na finální rozhodnutí NS o dovolání ČSSD. Pokud ústavní soudci stížnosti vyhoví a usnesení o odkladu vykonatelnosti zruší, znovu se plně "aktivuje" pravomocné rozhodnutí pražských soudů o povinnosti ČSSD zaplatit Altnerovým dědicům.

Na tahu však bude NS, který teoreticky může po zohlednění výhrad Ústavního soudu znovu přiznat odkladný účinek, případně může v dohledné době vynést definitivní verdikt o dovolání ČSSD. Ředitel kanceláře předsedy NS Aleš Pavel v únoru ČTK řekl, že rozhodnutí lze očekávat "nejdéle v řádu několika měsíců".

Usnesení o odkladu vykonatelnosti je z 6. června 2016. NS tehdy konstatoval, že neprodleným výkonem rozhodnutí by mohla vzniknout ČSSD závažná újma. Altner podal proti usnesení ústavní stížnost. V listopadu 2016 ale právník zemřel a Nejvyšší i Ústavní soud musely čekat na vyjasnění okruhu dědiců. Nyní tak jako stěžovatelé v řízení figurují právníkovi potomci Patrik a Veronika Altnerovi.

Pokuta ve stovkách milionů

Úterní nález by se měl podle anotace týkat práva na zákonného soudce. Podle ústavní stížnosti totiž u NS rozhodoval senát, který si kauzu "sám přidělil". Soud prý navíc usnesení o odkladu vykonatelnosti přiměřeně neodůvodnil. "Usnesení NS žádnou konkrétní závažnou újmu hrozící ČSSD nepopisuje," stálo v Altnerově stížnosti.

Pražský městský soud přiznal Altnerovi peníze 31. března 2016 za to, že ČSSD od roku 1997 zastupoval ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Podle rozsudku mu ČSSD měla zaplatit 18,5 milionu korun, hlavní část celkové nárokované sumy pak tvořila smluvní pokuta, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun.

V období mezi rozsudkem odvolacího Městského soudu v Praze a odkladem vykonatelnosti, o kterém rozhodl NS, byl verdikt pravomocný a vykonatelný. ČSSD přesto odmítala Altnerovi peníze poslat. Odůvodňovala to obavou, že v případě úspěchu u NS už by peníze od bývalého advokáta nikdy nedostala zpět. Uspokojovala proto jen Altnerovy věřitele, kteří se jí hlásili.