Není koloběžka jako koloběžka. Ta elektrická má průměrný výkon okolo 500 wattů, rychlost pak od 25 do 30 kilometrů za hodinu. A to je už docela pěkné svezení, jenže taky riziko pro chodce.

„Kolem Synského rybníku se dost jezdí na koloběžkách, maminky s kočárky mají kolikrát co dělat, aby včas uskočily. Hrozné, že to někdo dovolí,“ rozčílila se Eva Jílková z Poličky.

Kolem rybníku jezdí ale i cyklisté, přitom značka jejich vjezd jasně zakazuje. „Ne všichni cyklisté si uvědomují, že se jich tento zákaz vjezdu týká, protože i oni jsou v danou chvíli řidiči, byť nemotorového vozidla. Strážníci mi potvrdili, že přistižení cyklisté jsou při jejich projednávání překvapení,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

A přiznal, že nejde jen o záležitost mladých lidí. „Bývám překvapen, že se často jedná o starší lidi, a je mi docela stydno ty neukázněné cyklisty napomínat,“ podotkl Martinů.

Rozmáhající se nešvar 

Koloběžkáři v posledních týdnech brázdí i podsíně na náměstí v Litomyšli. Tam je zejména v letní sezoně velmi rušno.

„Tento nešvar se objevuje čím dál více, zejména se vzrůstajícím množstvím elektrických koloběžek jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi. Jejich chování často ohrožuje starší chodce,“ stěžovala si na litomyšlské radnici Hana Švehelková, která má s manželem na náměstí knihkupectví.

Radní proto chtějí užívání elektrokoloběžek v centru regulovat. „V zákoně o silničním provozu se dočtete, že jízdním kolem se rozumí i koloběžka. To znamená, že ten, kdo jede na koloběžce, je cyklistou se všemi právy i povinnostmi. Můžete se s ní vydat jen na silnici, do vyhrazených cyklopruhů nebo na cyklostezky. Na chodníku na ní jezdit nemůžete, povolené je ji pouze vést,“ vysvětlil velitel Městské policie Litomyšl Libor Marek.

Vedení města slibuje, že se na problém zaměří. „Městská policie se bude tímto problémem zabývat. Jezdce na koloběžce budou strážníci na povinnosti nejdříve upozorňovat," dodal starosta Daniel Brýdl.

Co dodržovat při jízdě na koloběžce: 

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti jako pro cyklisty.

Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem. Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen ho použít. Jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe. Motoristé předjíždějí cyklisty/koloběžce zásadně zleva.

V pěší zóně se smí jezdec na koloběžce pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů. Pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.

Povinností jedince do 18 let věku za jízdy je použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.  

Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše. Pokud se jedinec do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let. 

zdroj: Policie České republiky