„Posláním domova je zajišťování pobytových sociálně – zdravotních služeb a péče osobám se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zaměřuje na individuální přání a potřeby uživatelů a na základě toho podporuje jejich seberealizaci a samostatnost,“ stojí na stránkách zařízení.

Podle MSSS směřují služby poskytované klientům ke zkvalitnění života uživatelů se snahou o co největší integraci do běžné společnosti. V domově se konají například kulturní či vzdělávací akce, klienti jezdí na výlety, probíhají zde soutěžní aktivity nebo kondiční cvičení.

Požár zasáhl budovu, ve které byli pouze mužští klienti zařízení. Plameny při příjezdu hasičů šlehaly z prvního patra domu.  Ubytovací sekce je rozdělena do tří poschodí. V domově jsou k dispozici jednolůžkové, dvojlůžkové, třílůžkové a vícelůžkové pokoje, klienti mají k dispozici i další prostory.

Pravidelné návštěvy psychiatra 

Zaměstnanci zdravotního úseku ve spolupráci s pracovníky v sociálních službách zajišťují klientům domova 24hodinou ošetřovatelskou péči. Do domova dochází jednou týdně praktický lékař a jednou měsíčně psychiatr.

Zařízení má standardní protipožární restrikce zmíněné v domovním řádu: „Na pokojích není povoleno používat takové spotřebiče a přístroje, kde je nebezpečí vzniku požáru. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Pro kuřáky jsou vyhrazeny prostory pro kouření.“

V městečku funguje ještě Domov pro osoby se zdravotním postižením Husova a navíc domov se zvláštním režimem a domov pro seniory.