Úřad o tom informoval na svém facebookovém profilu. „Když žena odmítla, počastoval jí muž sprostými výrazy a z batohu vytáhl sekeru, kterou jí pohrozil. Následně ji vrátil do ruksaku a vystoupil z tramvaje. Okresní soud v Liberci pachateli za vydírání sekeru zabavil,“ napsal úřad.

Sekera tak následně skončila v dražbě, podobně jako další nepotřebný majetek zabavený při trestné činnosti nebo nabytý jako takzvaná odúmrť. Nový držitel ji získal za cenu 950 korun po třech příhozech.