„Situace je taková, že v tuto chvíli ještě nevíme, které z čerpadel to je, nicméně situaci mají složky IZS pod kontrolou a nehrozí masivní únik čpavku,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že větší ohrožení obyvatel nehrozí.

Celá ulice Legionářů byla uzavřena, v celém objektu zimního stadionu a aquaparku byla z důvodu bezpečnosti provedena evakuace a také byla přerušena plavecká výuka dětí.

K úniku došlo při provádění servisních prací na chladícím zařízení. Technik, který je prováděl, se podle Jaroslava Gabriela, tiskového mluvčí HZS Středočeského kraje, zachoval duchapřítomně, pokusil se únik zastavit a zavolal hasiče. Mimo budovu nebyly vysoké koncentrace čpavku zjištěny,oproti tomu ve strojovně byly velmi vysoké. Hasiči ukončili únik čpavku poměrně komplikovaným zásahem dvou členů v protichemických oblecích, kdy zároveň museli čpavek ve vzduchu skrápět vodní mlhou. Až po dvou kontrolách stavu a příjezdu chemické laboratoře bylo možné prohlásit únik chemické látky za ukončený. Po úniku zůstalo v budově velké množství toxické vody s velmi vysokou koncentrací čpavku, kterou bude muset specializovaná firma ve spolupráci s hasiči odčerpat a ekologicky zlikvidovat.

Velitel zásahu učinil opatření, aby únik čpavku z budovy omezil a tak jednotky HZS zkrápějí okolí roztříštěným proudem vody tak, aby byl čpavek sražen ze vzduchu dolů na zem. V okolí tedy zůstala také voda s nízkým obsahem čpavku, o kterou je nutné se postarat ve spolupráci s vedením města. Záchranářům byly k ošetření odeslány tři osoby.

Od 11. hodiny byla situace pod kontrolou a provoz bazénu pro veřejnost od 12 hodin nebyl nijak omezen.

Čpavek se vyznačuje nepříjemným, štiplavým zápachem. Při nižších koncentracích může u lidí vyvolat pálení očí či nosu. Ve vyšších koncentracích může vážně poleptat sliznice dýchacích cest, kůži a oční rohovku a způsobit otok plic.