Podle mluvčí Ivany Nguyenové se neprokázalo, že by zákrok s úmrtím muže nějak souvisel. "Policisté při služebním zákroku postupovali v souladu se zákonem. K provedení zákroku proti muži byli nejen oprávněni, ale i povinni, a s ohledem na známé okolnosti použili přiměřených donucovacích prostředků z těch, které v danou chvíli přicházely do úvahy. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedené věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu ani jiného protiprávního jednání ze strany příslušníků Policie ČR, byla věc uložena ad acta," informovala mluvčí GIBS.

Příběh úmrtí Stanislava Tomáše sledovala prostřednictvím médií celá země. K neštěstí došlo v sobotu 19. června, kdy tropil v Teplicích výtržnosti. Krátce poté, co ho policie s použitím donucovacích prostředků zpacifikovala, muž v sanitce zemřel.

Zásah v Teplicích.
Muž zemřel po zásahu policie v Teplicích. Ta odmítá, že za smrt může zákrok

Na to, že mezi zákrokem policistů a následným úmrtím muže v Teplicích neexistuje žádná souvislost, upozornila policie v rámci vlastního prověřování už v loňském roce. K dispozici měla také pitevní zprávu, o kterou se mohla opřít. "Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje obdrželo od pracoviště soudního lékařství Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem závěrečnou pitevní zprávu," uvedla k tomu mluvčí policie Šárka Poláčková. Podle pitevní zprávy smrt nastala v přímé příčinné souvislosti s intoxikací pervitinem.

Na základě podnětů z médií celou věc prověřovala po vlastní linii také Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Z úřední povinnosti jsme dělali vlastní šetření ve věci služebního zákroku teplických policistů, který byl proveden stejného dne proti muži, který krátce po tomto zákroku zemřel. Médiím bylo na samém počátku z naší strany sdělováno, že po prvotním prostudování všech dostupných podkladů nebyly zahájeny úkony trestního řízení a že bude docházet k průběžnému seznamování se s novými policejními materiály. Šetření tedy probíhalo nadále a bylo ukončeno s výsledkem, že nebylo zjištěno, že by v souvislosti s provedením zákroku došlo ke spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání zasahujícími policisty," konstatovala mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Video ze zásahu policistů

Zdroj: Youtube

V šetření se podle ní posuzovala především oprávněnost služebního zákroku policistů, přiměřenost zákroku, použití donucovacích prostředků a míra intenzity jejich užití.

"Šetřením bylo zjištěno, že služební zákrok proti muži byl proveden standardním způsobem, za použití zákonných donucovacích prostředků, jejichž použití nemělo prokázanou příčinnou souvislost s následným úmrtím. Také nebyla zjištěna prodleva v přivolání Zdravotnické záchranné služby. Do doby, než přijel sanitní vůz na místo, policisté provádějící zákrok se zajištěným mužem verbálně komunikovali, což je patrné i na části amatérsky pořízeného a následně zveřejněného audiovizuálního záznamu. Pouta byla muži sejmuta v sanitním voze až na žádost záchranářky, a to v době, kdy konstatovala kolaps. Do té doby hrozilo stále nebezpečí, že jmenovaný může pokračovat v sebepoškozování, napadání policistů nebo záchranářů," uvádí závěrečná zpráva ze šetření GIBS.

Zásah v Teplicích.
Znalecký posudek potvrdil verzi policie: Žádný český Floyd, ale předávkování

U muže nastaly zdravotní komplikace, které se zásahem policie přímo nesouvisely. "K selhání srdeční funkce by v daném případě došlo i bez pokusu omezit agresivitu muže. Čili smrt nastala v přímé příčinné souvislosti s intoxikací pervitinem, a nikoliv jednáním zakročujících policistů," píše se dále ve zprávě. Pitva ukázala na vysoké množství amfetaminu, se kterým si neporadily ledviny, játra a srdce mrtvého.