Desetidenní známka stojí 310 korun. „Pokud nemáte české koruny, vyjde tento kupón na 472 korun. Trik je v tom, že cizinec si dálniční známku může koupit jen za české koruny, musí tedy nejdřív směnit eura v kurzu 18,42 korun za jedno euro a ještě k tomu musí zaplatit 30 korun poplatek za zpracování,“ popsal celý proces autor reportáže Janek Rubeš.

Působení speciálního policejního týmu na drogové scéně v Praze.
Těžký život drogových dealerů v centru Prahy. Policisté jich zadrželi na tři sta

Na přechodu v Rozvadově je ale možné dálniční známky pořídit za běžnou cenu, a to ve dvou automatech, které jsou umístěny u jedné z budov. Se čtyřicetikorunovým manipulačním příplatkem známky prodávají v jiné z provozoven v areálu.

Pozemky, na kterých směnárny stojí, si varnsdorfská společnost pronajímá od Ředitelství silnic a dálnic ČR. To zareagovalo okamžitým přezkoumáním nájemních smluv. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla by se měly vypovědět všechny smlouvy, které ředitelství s firmou To & Mi má uzavřené. „Smlouvy postupně přezkoumáváme, některé nelze vypovědět okamžitě, ale budeme je vypovídat tak, jak to smluvní podmínky dovolují,“ řekl Deníku Rýdl.

Jak údajný podvod funguje?

Zdroj: Youtube

Společnost To & Mi se podle slov výkonného ředitele a jednatele Milana Švajcra bude bránit. „Neprovozujeme žádný podvod s dálničními známkami, jak tvrdí autoři uvedeného videa, ale legálně a legitimně nabízíme a realizujeme službu zákazníkům. Budeme se bránit právní cestou,“ napsal Deníku Švajcr.

Ilustrační foto.
Smrt muže v Podlázkách: šlo zřejmě o neúmyslný následek rvačky

„Video neprávem a neobjektivně pošpinilo naši společnost u našich zákazníků i u našich partnerů, subjektů veřejné správy, samospráv, státních institucí, u kterých máme pověst spolehlivého partnera,“ uvedl dále. Společnost nesouhlasí ani s vypovězením smluv, nejdříve o tom chce s ŘSD ČR jednat.

Jak dále ředitel uvedl, společnost si za zprostředkování dálničních známek účtuje pouze nezbytný poplatek, který pokrývá úhradu nákladů. „Ceník je zřetelně vyvěšený, vše v souladu s právními normami, vše je legální a legitimní.“

Trik s dálniční známkou na hranicích končí.

Zdroj: Youtube

Přinášíme kompletní vyjádření ředitele Společnosti To & Mi Milana Švajcara
"Důrazně se proti zveřejněnému videu ohrazujeme a nesouhlasíme s ním. Neprovozujeme žádný podvod s dálničními známkami, jak tvrdí autoři uvedeného videa, ale naopak legálně a legitimně nabízíme a realizujeme službu zákazníkům. Nařčení z podvodu se budeme bránit právní cestou, protože to samozřejmě není pravda!

Video je natočené velmi tendenčně, účelově a zavádějícím způsobem tak, aby přitáhlo pozornost a zajistilo vysokou sledovanost autorů (která má pravděpodobně vliv na jejich příjmy). Neprávem a neobjektivně pošpinilo naši společnost jak u našich zákazníků, tak i u našich partnerů, subjektů veřejné správy, samospráv, státních institucí, aj…, u kterých máme vynikající pověst spolehlivého partnera. V tomto konkrétním případě se jim i hodí nespravedlivě "zaútočit" na organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, která je v pozici pronajímatele pozemku pod naší provozovnou a není zodpovědná za naši obchodní politiku. K možnému vypovězení smluv ze strany ŘSD ČR považujeme za nezbytné o nastalé situaci především jednat s našimi partnery včetně ŘSD ČR a nesdělovat silné vzkazy přes média.

Jsme společnost, která dlouhodobě spolehlivě poskytuje služby motoristům mimo jiné na hraničních přechodech v oblasti mýtných služeb a dálničních známek. V rámci volného a svobodného trhu poskytujeme cestující motoristické veřejnosti poptávanou a potřebnou službu, se kterou máme nemalé náklady (nájemné, vybudování provozovny, mzdy, správní režie, PC, doprava, bankovní poplatky, energie, telefony, školení…). Velmi výrazným benefitem je pro naše zákazníky skutečnost, že přebíráme plnou zodpovědnost za chybovost, která je dle dostupných dat kolem 2 % z realizovaných transakcí (přičemž u cizinců se dá předpokládat i vyšší) na portále www.edalnice.cz a samozřejmě i odpovědnost za provedenou platbu, která je mnohdy také velmi problematická. Za tuto službu zprostředkování prodeje dálničních e-známek (již se nejedná o ceninu, jak mylně informují Kluci z Prahy) si účtujeme nezbytný poplatek, protože bohužel stát oproti dřívějšímu systému neumožnil zapojení soukromých subjektů alespoň s minimální provizí, která by nám pomohla zčásti uhradit náklady na provoz a umožnila důstojné podmínky pro zákazníky a naše zaměstnance. Poplatek se po odečtení DPH pohybuje od 3,5 % do 7,5 % (cca od 24,80 Kč za desetidenní známku po 57,80 Kč za roční, vše bez DPH). Ceník mají klienti i s rozpadem cen na samotný poplatek za využití dálnice a na poplatek za zprostředkování samozřejmě zřetelně a jasně vyvěšený. S cenou se všichni seznamují před realizací transakce.

Směna valut probíhá standardním způsobem, přičemž striktně dodržujeme veškeré zákonné povinnosti, které nám jsou kladeny právními předpisy ČR včetně řádného předání zákazníkovi všech zákonných dokladů a informace o možném odstoupení od směnárenské transakce v časovém limitu 3 hod. V této oblasti dlouhodobě podléháme kontrolám České národní banky, která při své kontrolní činnosti neshledala žádná pochybení při výkonu směnárenské činnosti. Kurzová politika souvisí opět s potřebou úhrady dalších přímých, ale i nepřímých nákladů (samotný poplatek za zprostředkování dálniční e-známky nestačí) a samozřejmě s cílem tvorby přiměřeného zisku. Jsme soukromým subjektem a zákazník má právo volby, zda-li naši službu využije či nikoliv. V dnešní době je naopak normální, že služba nebo výrobek je výrazně levnější při nákupu přes e-shop, než v kamenné prodejně, která sama o sobě generuje značné režijní a správní náklady. O situaci, kdy byly zavřené nebo omezené hranice v důsledku pandemie Covid-19 ani nemluvě.

Ve videu kritizovaném Dolním Dvořišti jsou náklady na provozovnu cca 250 tis. Kč měsíčně (5 zaměstnanců - 4 přepážkoví pracovníci + vedoucí, vozidlo, pohonné hmoty, servis, nájemné, energie, bankovní poplatky, telefony, atd…). Výnosy z mýta jsou cca 15 tis. Kč, provize z dálničních e-známek 0,- Kč. Jediným způsobem, jak hradit náklady je zavést manipulační poplatek za zprostředkování prodeje e-známky (u desetidenní 24,80 Kč + 21 % DPH) a zbytek pokrýt výnosem ze směny valut. Celkový výsledek hospodaření pak vychází v regionu na +- 0,- Kč. Když provoz ukončíme, připravíme 5 stálých pracovníků o zaměstnání a služby spojené s výběrem mýta nebo prodeje e-známek tam prostě nebudou. Ano, uznávám, že když si zákazník, který z nějakého důvodu nechce koupit desetidenní e-známku on-line nebo v kioscích od státního podniku CENDIS (nikdy jsme neovlivňovali jejich umístění nebo dokonce je poškozovali, jak je nám v diskusích pod videem podsouváno) a tuto službu poptá v naší provozovně, nechá u nás navíc 30,- Kč. Pouze pokud poptává další službu v podobě směny valut, zaplatí za ní cenu dle řádně zveřejněného kurzovního lístku. Vše je v souladu s právními normami ČR označeno, zveřejněno, vykázáno a tedy i legální a legitimní. Je tedy lepší udělat z 5 kolegů v pohraničí nezaměstnané a zákazníky ponechat bez služby nebo nastavit podmínky na úroveň, která nám umožní fungovat a zákazníci ji akceptují, stejně jako akceptují konečnou cenu produktů a služeb i v jiných odvětvích (jakou má marži restaurace při prodeji obyčejné vody, jakou výrobci a prodejci mobilních telefonů, automobilů, prodejci pohonných hmot na dálnici, případně rozdíl v různých lokalitách, typech podniků, úrovni nabízených služeb, atd…?)? My jsme zvolili druhou možnost, za kterou nás nyní zveřejněné video a následně někteří lidé dehonestují. Podle mého názoru nespravedlivě. Nejsme žádní podvodníci, nejsme součástí šedé zóny ekonomiky, nemáme zaměstnance na jinde běžný tzv. Schwarz systém, nemáme sídlo v daňovém ráji, nejsme zahraniční společností s odvody dividend mimo Českou republiku, neporušujeme zákony ČR a EU. Všichni motoristé mají právo volby využít naši službu nebo nikoliv. Názory, že náš prodej e-známek je neetický nebo že využíváme neznalost motoristů, jsou velmi zavádějící a nesprávné. Máme to snad dělat zadarmo? Začne se prověřovat nebo snad dokonce určovat cenová hladina jiných výrobků a služeb v celé ekonomice?

Situace je navíc u konkurence v tomto segmentu velmi podobná. V zahraničí, např. v Rakousku prodávají české dálniční e-známky za velmi podobných cenových podmínek. Směnárenské kurzy např. u konkurence na odpočívce Rozvadov, na Hlavním nádraží v Praze nebo na letišti Václava Havla jsou také velmi podobné. Jde o obvyklý kurz u provozoven s nevýdělečnými doplňkovými produkty, kde jsou dominantní personální a nájemní náklady. Přestože nám, ve světle uvedených informací, nepřipadá naše obchodní politika neetická, bylo naší obchodní ředitelce uloženo, aby při tvorbě kurzové politiky dlouhodobě více zohledňovala zájmy našich zákazníků. Nicméně faktem zůstává, že nikdo neumí samostatně prodávat dálniční známky bez provize, či jiného benefitu. Jediné subjekty, které získaly od SFDI možnost nabízet a prodávat české dálniční e-známky s provizí, jsou síť čerpacích stanic Eurooil a Česká pošta. Představa sdílené, případně nějaké navazující platformy pro ostatní subjekty bez možnosti provize vzala velmi brzy za své. Nikdo nechtěl investovat prostředky do něčeho, z čeho pak neumí generovat příjem."