Za rentgeny, jejichž nákup Rostislav Všetečka v roce 2008 podepsal, zaplatily krajské nemocnice téměř 118 milionů korun. Podle obžaloby byl kontrakt předražený, protože maximální cena rentgenů na trhu se tehdy pohybovala jen okolo sto milionů korun. K uzavření smlouvy si navíc Všetečka nevyžádal souhlas dozorčí rady holdingu. Tím vším podle obžaloby způsobil holdingu škodu nejméně 16,5 milionu korun a dopustil se porušování povinností při správě cizího majetku.

Soud rozhodl, že Všetečka smlouvu podepsal neoprávněně. O tom však Nejvyšší soud zapochyboval. Povinnost vyžádat si souhlas dozorčí rady upravoval obchodní zákoník. Ten byl ale od ledna 2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem, který takovou povinnost už neupravuje.

„Obviněnému nelze přičítat k tíži, že porušil povinnost, která mu byla uložena zrušeným zákonným ustanovením. Pochybení odvolacího soudu shledává Nejvyšší soud natolik závažným, že je jedním z důvodů, proč rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu projednání,“ odůvodnil předseda soudního senátu i Nejvyššího soudu Pavel Šámal, proč zrušil původní rozsudek.