Oba obžalovaní, projektant Pavel Škorpil a statik Jiří Khol, které loni v září uznal Okresní soud v Ústí nad Orlicí vinnými, se proti prvoinstančnímu rozsudku odvolali. Krajský soud nařídil jednání na polovinu března, které však bylo z důvodu zdravotních komplikací jednoho z obviněných odročeno. V hlavním líčení se soudce David Čejka s odůvodněním okresního soudu stoprocentně ztotožnil a udělené tresty u obou obviněných potvrdil. „Odvolání obou obžalovaných byla zamítnuta, což znamená, že původní rozsudek je platný,“ sdělil.

Projektant Pavel Škorpil byl potrestán dvěma lety odnětí svobody s podmíněným odkladem na dva roky, peněžitým trestem 200 tisíc korun a zákazem činnosti na tři roky. V případě porušení podmínky mu hrozí desetiměsíční vězení. Se stejným trestem odešel od soudu i statik Jiří Khol, který se čtvrtečního jednání osobně neúčastnil, pouze s tím rozdílem, že dostal o polovinu nižší peněžitý trest.

Krajský soud rovněž oběma obžalovaným nařídil náhradu škody z uplatněného pojistného plnění. Ostatní poškození musí svoje požadavky na náhradu škody uplatňovat v občanskoprávním řízení. Proti rozsudku není odvolání, odsouzení mají podle mluvčího krajského soudu Jana Kulhánka pouze možnost podat mimořádný opravný prostředek, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu.

Prestiž firmy byla posílena

Novou sportovní halu v areálu Na Skalce stavěla litomyšlská firma Profistav. Investorem zakázky za 58 milionů byl Pardubický kraj. Subdodavatelem lepených dřevěných vazníků, které neudržely tíhu střechy a popraskaly, byla pražská firma Cecolegno. Podle generálního ředitele Profistavu Tomáše Zavřela zřícení střechy firmu nijak nepoškodilo. Právě naopak.

„Postavili jsme se k tomu čelem a od začátku jsme spolupracovali s hejtmanstvím, abychom dali vše do pořádku. Dokázali jsme, že jako firma umíme vyřešit i takovou věc. To, co nejdřív vypadalo jako negativní reklama, nakonec obchodní prestiž firmy posílilo,“ říká dva roky po události Tomáš Zavřel.

Naproti tom firmu Cecolegno, jejímž výhradním vlastníkem je Robert Spálenský, poslal pád střechy po více než deseti letech působení na trhu do konkurzu. Poprvé se firma Cecolegno pokusila zahájit úpadek v polovině května 2017. Nepodařilo se jí však splnit všechny zákonné podmínky a tak pražský Městský soud žádost o konkurz zamítl. Uspěla až napodruhé, o tři měsíce později. Ke konci června téhož roku přihlásila pohledávky za bezmála deset milionů.

Jako důvod úpadku se v návrhu na zahájení insolvenčního řízení uvádí právě pád střechy v České Třebové. „Vlivem mediální kampaně navrhovatel postupně ztratil všechny již dopředu dohodnuté stavební zakázky v objemu přes 16 milionů, zároveň přišel takřka o všechny zaměstnance, kteří přešli ke konkurenci. Tato nešťastná událost způsobila obavy mezi obchodními partnery, kteří začali podmiňovat další dodávky úhradou všech pohledávek a přechodem na zálohové platby.“ V dubnu letošního roku soud konkurz zrušil z důvodu nepostačujícího majetku pro uspokojení věřitelů. Firmě zůstaly dluhy devět milionů.

Oprava zničené haly trvala rok

Když se 14. ledna 2017 zřítila střecha zbrusu nové haly v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové, mnozí měli obavu, aby hledání viníka „nedopadlo jako Studénka“. Nedopadlo. Vyšetřování policie trvalo 355 dnů, pak rozhodoval soud… Případ byl ostře sledovaný, nejen médii, ale i hejtmanstvím. Pád střechy totiž přišel den před slavnostním otevřením, přímo během florbalového zápasu, v hale bylo tenkrát osm desítek lidí. A jen zázrakem se nikomu nic vážného nestalo. Na místě bryskně zareagovali a zaveleli k útěku oba rozhodčí, za což Jiří Němec a František Košňar společně s Renatou Typlovou za FbK Orlicko-Třebovsko dostali Cenu Pardubického kraje za záchranu. Hala byla znovu otevřena 11. ledna 2018.