Pro lékaře z havlíčkobrodské nemocnice mělo jít o běžný zákrok, jakých za celý rok udělají stovky. Jenže pro osmačtyřicetiletou Jaroslavu Vencelidesovou z Chotěboře na Havlíčkobrodsku, se banální zákrok změnil v čtyřletý boj o život, který nakonec prohrála. Podle jejího manžela za to mohou lékaři z brodské nemocnice, kteří ji operovali. „Podcenili předoperační vyšetření. Šlo o trestuhodnou chybu a je důležité, aby veřejnost věděla, že se to může stát komukoli, kdo jde na zdánlivě jednoduchou operaci,“ řekl reportérovi Deníku Vysočina Petr Vencelides.

Jeho žena šla na operaci žlučníku v prosinci 2011. Lékaři ji zákrok provedli, ale pak zjistili, že něco není v pořádku. „Vyšlo najevo, že moje žena měla z žlučníku dva vývody, což je sice anomálie, ale lékaři to mohli zjistit podle odborného vyšetření, při němž se do těla vpraví tekutina a ta by na přístroji anomálii odhalila,“ vysvětlil Vencelides.

Při operaci se stalo to, že lékaři přeřízli nesprávný vývod ze žlučníku, navíc ho špatně přišili a spojili s játry. V tu chvíli začala jejich postupná otrava. O tom, ale lékaři neměli ani tušení. Kromě toho se jim podařilo zauzlovat střeva, takže pacientka měla problémy s trávením potravy, kterou musela přijímat přes hadičku zavedou do těla přes nosní dírky.

„Bylo to obrovsky náročné i po psychické stránce. Nikdo pořádně nevěděl, co se vlastně v těle mojí ženy děje. Přišli na to až lékaři ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Těm se sice po několika měsících podařilo vyřešit problém se střevy, ale pro játra už bylo pozdě – byla naprosto zdevastovaná toxickou žlučí,“ popsal Petr Vencelides.

Transplantace nepomohla

Žena se poté dostala do péče specialistů v IKEM Praha. Jediná šance na záchranu života byla transplantace jater. Dárce se pacientka dočkala v roce 2015. Jenže tělo nový orgán nepřijalo. „Lékaři se po týdnu rozhodli udělat další transplantaci, ale ani ta nepomohla a moje žena už se po náročné operaci neprobrala a zemřela,“ líčí utrpění své ženy Petr Vencelides.

Vencelidfes požádal ředitele havlíčkobrodské nemocnice o prošetření okolností celé operace. Letos v únoru dostal odpověď v tom smyslu, že se tím zabývala odborná komise lékařů sestavená Krajským úřadem Kraje Vysočina jako zřizovatelem nemocnice. Tato komise žádné pochybení lékařů nezjistila. Ředitel nemocnice David Rezničenko k tomu poznamenal, že i odborné publikace upozorňují na skutečnost, že při laparoskopické operaci žlučníku může bez zavinění lékařů dojít k poranění žlučových cest, které je vždy závažné a může skončit i smrtí.

„Tento fatální následek bohužel nastal i v případě operace vaší paní manželky, aniž jej zavinil kdokoli z lékařů či dalších zdravotnických pracovníků naší nemocnice,“ napsal rodině ředitel Rezničenko, který na závěr dopisu vyjádřil nad úmrtím ženy politování s tím, že každý takový podobný případ, ať už k němu došlo z jakýchkoli důvodů, je mrzí.

Na lékaře v havlíčkobrodské nemocnici podal Vencelidfes trestní oznámení. Jenže kvůli znaleckému posudku, který vyzněl v prospěch lékařů, policie případ takzvaně odložila. Petr Vencelides policistům postupně předal několik znaleckých posudků, jejichž jednoznačným závěrem je, že lékaři pochybili a smrt jeho ženy je v přímě souvislosti s jejich pochybením.

„Přesto, že chirurgické oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě v té době disponovalo akreditací vyššího stupně, konkrétní laparoskopickou operaci a výkon po konverzi na operaci klasickou chirurgové odborně ani takticky dostatečně nezvládli. Pooperační komplikace po operaci dne 8. prosince 2011 vedoucí k smrti pacientky Jaroslavy Vencelidesové dne 30. října 2015 jsou v přímé příčinné souvislosti s iatrogenním poraněním pravostranného jaterního žlučovodu a s nesprávně provedenou rekonstrukcí žlučových cest v nemocnici v Havlíčkově Brodě,“ konstatoval znalec Petr Ziman, najatý právní kanceláří zastupující poškozenou rodinu.

K operaci se vyjadřovala i Ústřední vojenská nemocnice v Praze, která vypracovávala ústavní posudek pro aktuálně živý občanskoprávní spor, v němž se rodina domáhá odškodného. Znalci v něm konstatují, že postup lékařů během operace byl v souladu se správnou klinickou praxí a uznávanými medicinskými postupy. Na otázku, zda byla správně provedena náprava poraněných žlučových cest, znalci konstatovali, že provedení rekonstrukce nebylo standardní. V dodatku k tomu uvedli, že operatéři na žlučovod napojili jinou část střeva, což mělo pro pacientku za následek záněty žlučových cest.

Blíží se promlčení

„Závěr, který znalci v ústavním posudku vyjádřili jako nestandardní, je v podstatě jinak řečeno, že šlo o jednoznačné pochybení chirurgů,“ konstatovala právní zástupkyně rodiny Marie Cilínková z Prahy.

Závěr o tom, zda lékaři postupovali „lege artis“, nebo „non lege artis“ musí podle znalců z vojenské nemocnice udělat až soud.

Zatím není jisté, že policie případ znovu otevře. „S ohledem na veškeré provedené prověřování se domnívám, že nejde o podezření z trestného činu, neboť léčebná péče byla vedena v souladu se současnými léčebnými postupy, odborně, svědomitě a poctivě s vědomím odpovědnosti ke společnosti…,“ napsala v usnesení o odložení případu havlíčkobrodská komisařka Tereza Wasserbauerová.

S tím ale manžel poškozené nesouhlasí a využil proti tomu všechny možné stížnosti.„Obrátil jsem se i na Vrchní státní zastupitelství v Praze i Ministerstvo spravedlnosti. Připadá mi, že s tím ale nechce nikdo nic dělat,“ řekl Vencelides.

„Případ prověřovali kriminalisté oddělení obecné kriminality územního odboru Havlíčkův Brod a v prosinci roku 2020 byla věc odložena. V lednu 2021 jsme spisový materiál předali včetně doručených dokumentů na příslušné státní zastupitelství. Jeho rozhodnutí nelze předjímat,“ konstatovala policejní mluvčí na Vysočině Stanislava Rázlová.

Vzhledem k tomu, že jde o operaci z prosince 2011, hrozí, že se rodina, která přišla o manželku a matku dvou synů, ani žádného dalšího podrobného policejního vyšetřování nedočká. Letos v prosinci uplyne desetiletá promlčecí lhůta.