Jihočeští policisté se mimo jiné zabývají i analyzováním stop obsahujících lidskou DNA. Kapitánka Jana Husáková v laboratoři na oddělení genetické expertízy pracuje řadu let, během své praxe pomáhala objasnit mnoho zajímavých případů. Je součástí policejního týmu, který se zabývá vyšetřováním biologického materiálu, spolupracuje na šetření vražd, loupeží a znásilnění. „Mimo to všechno určujeme také biologické otcovství, potažmo mateřství při identifikaci neznámých mrtvol,“ přiblížila.

Jak dodal vedoucí OKTE major Ladislav Zíka, v oblasti genetiky odbor vyhodnocuje tisíce stop s lidskou DNA. „Tyto analýzy musí být dostupné útvarům, které se zabývají odhalováním nejzávažnějších zločinů, ale i kolegům na obvodních odděleních, kteří šetří nejčastější případy v rámci jižních Čech týkající se majetkové trestné činnosti,“ zmínil Zíka.

Také podle daktyloskopických stop se zjišťuje postup a činnost pachatele na místě činu. „Otisky jednotlivce jsou relativně neměnné, papilární linie nelze jednoduchým způsobem odstranit a neexistují dva jedinci se stejnými daktyloskopickými otisky. Díky těmto daktyloskopickým zákonům lze identifikovat jedince, který se vyskytoval na místě činu a dotýkal se předmětů,“ vysvětlil daktyloskop Pavel Panský.

Přes oblečení po hračky

Přes místnost pro ohledání v genetické laboratoři jdou všechny stopy biologického původu zajištěné na území kraje. „Na místě pracují dva znalci a laborantka, na náš odbor dochází stopy jako oděvní svršky, nářadí, zbraně, stěry provedené techniky na místě činu, kapesníky, ale kuriózně dorazí třeba i plyšová hračka nebo další netradiční předměty související se spáchaným trestným činem,“ konkretizovala kapitánka Husáková.

Laboratoř má sklad stop a ročně zpracuje průměrně čtyři tisíce vzorků. Cílem genetického zkoumání je získat upotřebitelný genetický profil, který lze následně porovnat v centrální databázi – v tzv. systému CODIS. Obsah a pravidla naplňování tohoto systému jsou upravena podle jasných interních aktů.

Celý proces zjištění DNA a vyhodnocení genetického profilu u jediné stopy by v ideálním případě trval přibližně 10 hodin. Analýza reálných stop však trvá podle genetičky Husákové mnohem déle. „Konkrétní vzorky vyžadují speciální zacházení, výsledky se musí ověřovat, opakovat, proto může samotná analýza trvat i dny,“ vysvětlila.

U znásilnění je doprovodnou analýzou například detekce haplotypu Y chromozomu, který mají pouze osoby mužského pohlaví. „Ten se dědí na mužské pokolení z dědy na otce, z otce na syny a ze synů na vnuky,“ dodala Husáková.

Prozradil je řízek

Vzorky z praxe mohou být někdy i zábavné. Policejní genetická laboratoř pracovala v minulosti například s řadou potravin. „Měli jsme tu čest setkat se například se stopou s názvem řízek v případě vloupání do domu, nebo nám do laboratoře dorazil i nakousaný rohlík či nakousaná jablka a právě jejich analýza nám pomohla poukázat na pachatele. Na zlodějku naopak poukázal biologický materiál zanechaný na záchodovém prkénku v bytě okradeného seniora“.

Pachatelé znalí kriminalistických seriálů se podle Husákové snaží maskovat stopy. „Chtějí spáchat dokonalý zločin a místa činu se snaží záměrně poupravovat,“ přiblížila genetička. Posléze pak stejně zanechají nějaký důkaz. „Není to tak jednoduché, vše domyslet do důsledků,“ prozradila kapitánka Husáková.

Pachatelé se podle kriminalistů rádi maskují. Při přepadeních a loupežích figurují klasické kukly, ale vyskytují se také úsměvné masky klaunů, kostlivců a dalších známých postav. „V době covidové mezi kriminalistickými stopami přibyly také roušky či respirátory,“ uzavřela Jana Husáková.

DNA

Je základním stavebním prvkem všech organismů, předurčuje jejich vývoj i vlastnosti. Šance, že dva jedinci budou mít stejný genetický profil je téměř nulová, vyjma jednovaječných vícerčat, u kterých je DNA totožné a k jejich vzájemnému rozlišení přispívá obor daktyloskopie. K určení DNA stačí odběr malého genetického vzorku, může jít například o sliny, krev, vlasy, chlupy, kosti, moč, sperma, nehty a dotykové stopy.