V roli obžalovaného před ním stanul Jindřich Schmid (48), který podle obžaloby poté, co byl vyhozen z práce, předstíral úraz, zveličoval zdravotní obtíže a díky pozměněným a zfalšovaným lékařským zprávám získal invalidní důchod a nechal si vyplácet pojistky. Měl si tak přijít na 2,5 milionu korun. Bývalý pilot Deníku řekl, že s většinou obžaloby nesouhlasí a je připraven dokázat svoji nevinu.

Podle velmi rozsáhlé obžaloby, kterou státní zástupkyně četla zhruba tři hodiny, měl Schmid 8. 11. 2013 poté, co s ním byl kvůli jeho protiprávnímu jednání rozvázán pracovní poměr s ČSA, kde působil jako pilot, předstírat úraz, a to kolapsový stav s pádem a úderem do hlavy s bezvědomím, a následné zdravotní potíže. Muž měl poté zveličovat svoje zdravotní obtíže, zkreslovat výsledky odborných vyšetření a upravit či zfalšovat velké množství lékařských zpráv.

„Následně měl uplatňovat několik nároků na plnění z uzavřených pojistných smluv, čímž mu mělo být vyplaceno pojistné plnění v celkové výši cca 1,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Jana Durná. Doplnila, že obžalovaný měl rovněž za užití pozměněných či zfalšovaných lékařských zpráv požadovat doplatek již poskytnutého plnění z pojištění trvalých úrazů o hodnotě bezmála 5,2 milionu korun, zde však již neuspěl, neboť byly jeho podvody odhaleny.

Obžalovaný vinu popírá 

Dále měl podle obžaloby bývalý pilot vylákat podvodem nemocenskou, invalidní důchod, příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči, stát tak připravil bezmála o milion korun. Do třetice měl řídit auto, ačkoliv mu bylo rozhodnutím Magistrátu města Plzně odejmuto udělené řidičské oprávnění z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Kvůli velmi rozsáhlé obžalobě na výslech obžalovaného nezbyl čas. Deníku ale řekl, že s většinou z věcí, z nichž je viněn, nesouhlasí. „Doznávám jen, že jsem jel dvakrát bez řidičského oprávnění. Ostatních skutků jsem se nedopustil a jsem připraven to dokázat. Mám připraveno velmi obsáhlé vyjádření, které ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsem schopen říci najednou,“ řekl Deníku Schmid. Za pojistný podvod a další trestné činy mu hrozí až deset let vězení.