Ke smrti dvou mužů a nezletilé osoby došlo dle provedené soudní pitvy po utonutí v souvislosti s úrazem elektrickým proudem. „Šlo o nešťastnou náhodu, cizí zavinění bylo vyloučeno. Na základě výsledků znaleckých posudků a odborných vyjádření šlo o kombinaci poruchy elektroinstalace elektrického čerpadla, které bylo ponořené pod hladinou rybníku, a jeho nevhodného způsobu připojení do napájecí sítě,“ vysvětlila.

Jak při vyšetřování vyšlo najevo podle policistů, neizolovaný spoj fázového vodiče se dotkl kovové části čerpadla a přivedl tím na jeho plášť dotykové napětí. Navíc nebyl dostatečně připevněn ochranný vodič ke kostře čerpadla. „Výsledkem bylo, že jistič neodpojil obvod od napájení. Tyto závady byly příčinou úrazu elektrickým proudem,“ dodala policejní mluvčí.