Sexuální napadení se mělo udát loni v létě. Dufek podle Deníku N „intimní sblížení“ s mladou ženou nepopírá, tvrdí ale, že k němu došlo za oboustranného souhlasu. Ke studentům se prý vždy choval korektně.

Podle zdroje Rovnosti z prostředí univerzity, který si nepřál zveřejnit své jméno, už před tímto incidentem kolovaly informace o nevhodném chování muže k některým studentkám.

Balík si vyslechl příběh studentky na konci února, v době začátku války na Ukrajině. Následně poslal studentům fakulty e-mail, který má Deník Rovnost k dispozici. „Nikdy jsem si nemyslel, že se na vás budu obracet v podobné záležitosti. Přesto k tomu došlo, přičemž bych byl rád, abyste byli informováni přímo ode mě. Šílené věci se dnes totiž nedějí jen ve světě, ale i u nás na fakultě," začal e-mail adresovaný studentům.

Balík začal jednat rychle a ve spolupráci s vedoucím dotčené katedry okamžitě ukončil pracovní poměr daného vyučujícího. „Studenti a studentky se s ním už ve výuce nepotkají, neboť přestal být pracovníkem naší fakulty - přestože to způsobí organizační potíže. Ty jsme ovšem připraveni řešit a vyřešit – jejich existence nebyla důvodem pro jakékoli odkládání řešení," napsal.

Studentka od doby incidentu řeší následky chování učitele s psychoterapeutkou. Jeho nevhodné chování popsaly Deníku N i další dívky.

Vedení Masarykovy univerzity za Balíkovým rozhodnutím jednoznačně stojí. „Děkan Balík vyřešil tuto nešťastnou událost tím nejlepším možným způsobem. Z pracovně-právního hlediska se mu dokonce podařilo dosáhnout i toho nejrychlejšího a nejefektivnějšího možného řešení. Zároveň byl v rámci zákonných možností maximálně otevřený a transparentní, kdy hned o den později informoval studenty i zaměstnance své fakulty o tom, co se stalo," sdělil mluvčí univerzity Radim Sajbot. Balíkovo jednání je podle něj dobrým příkladem, jak postupovat v případech takové závažnosti.

Policie se případem nezabývá. Balík podle mluvčího univerzity respektoval přání studentky, která si nepřála řešit incident touto formou. „Děkan Balík řešil tedy událost v rovině nevhodného chování, které náš zaměstnanec nepopřel a na tomto základě okamžitě ukončili pracovní poměr dohodou. Dál už nechtěl jít proti přání oběti,“ zmínil Sajbot.

Žádná tolerance pro obtěžování

Balík Deníku Rovnost sdělil, že na fakultě přijali novou metodiku, která se týká nahlašování těchto případů i jejich řešení. Je veřejně přístupná na webových stránkách fakulty. „Zorganizovali jsme školení pro studenty, jak se podobným situacím vyhýbat a jak je případně řešit. Teď budeme mít obdobné školení i pro pedagogy. Snažíme se tedy o těchto věcech mluvit a z toho případu si vzít ponaučení,“ nastínil.

Rektor Martin Bareš ve svém vyjádření odmítl na Masarykově univerzitě toleranci jakékoliv formy sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, nátlaku či násilí. „Od všech je očekáváno, že se k sobě budou chovat s ohleduplností a úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva," sdělil.

Na univerzitě je podle něj k dispozici veřejně dostupný komplexní informační materiál, který se týká problematiky nevhodného sexuálního chování a který má sloužit k prevenci před podobným jednáním. „Tento manuál, na jehož tvorbě se podíleli a podílejí respektovaní profesionálové s mnohaletými zkušenostmi v dané oblasti, zahrnuje definice nevhodného chování, včetně doporučení, jak v takové chvíli reagovat," přiblížil Bareš. Součástí manuálu má být i jasně popsaný mechanismus následného řešení problematických situací.

Rektor také zmínil, že na škole myslí na adekvátní preventivní opatření i na eventuální uplatnění příslušných sankcí v případě zjištění nevhodného chování. „A to včetně možností ukončení pracovně-právního poměru, či bezpodmínečného vyloučení ze studia. Stejné kroky pak mohou být uplatněny také v případě cíleného falešného obvinění ze sexuálního obtěžování," doplnil.

Mluvčí blízké Mendelovy univerzity Filip Vrána oznámil, že v současné době žádný podobný případ neřeší. „Přesto chystáme vydání metodického pokynu pro tuto oblast a info kampaně zaměřené na studenty a zaměstnance. Spolu s dalšími vysokými školami jsme zapojeni do programu sociální bezpečí, který se touto oblastí také zabývá," uvedl.