O tragédii tehdy web Deníku informoval jako první na základě informací z širšího okruhu rodiny; původně se - poněkud neobvykle - nedařilo ani získat oficiální potvrzení, že k události došlo a na místě zasahovali zdravotníci a policisté. Následně se věc stala kauzou podrobně sledovanou médii.

Vyšetřování okolností případu nakonec opakovaně dospělo k závěru, že se jednalo o sebevraždu. Přičemž fatálnímu následku nedokázali zabránit ani další lidé, kteří byli v bytě přítomni.

Pochybnosti o tom, zda si mladá žena, která překypovala chutí do života i řadou plánů (a její okolí nevnímalo jakékoli signály naznačující opak), skutečně chtěla vzít život, i zda si vůbec svá zranění mohla sama přivodit, Deník tehdy zaznamenal z různých směrů.

Nejen na Kladensku, odkud pocházela, ale i v Praze, kde měla spousty přátel - či třeba v pekárně, kde pracovala v obchodním oddělení.

close Natáčení filmového dokumentu Aneta: spis případu zesnulé A. R. info Zdroj: se svolením 2media.cz zoom_in Natáčení filmového dokumentu Aneta: spis případu zesnulé A. R.

Objevovala se spousta dohadů i spekulací souvisejících převážně s tím, že byt, kde k tragédii došlo, si pronajímal muž původem z Libanonu; dokonce se v náznacích hovořilo i o možnosti napojení na tajné služby, kvůli čemuž prý není rozruch kolem případu žádoucí. Mluvilo se ale také například o možném vlivu drogové mafie. Avšak třeba i o neobyčejném vyústění docela „obyčejného“ milostného trojúhelníku.

V několika vlnách se probírání dohadů ještě vrátilo. Nejen v internetovém prostředí, na sociálních sítích, ale i ve zpravodajských médiích; zpravidla v reakci na snahu dívčiny matky hledat odpovědi na spoustu otázek, jež ji trápily. Mimo jiné žalovala záchranáře v souvislosti se zásahem na místě události, kde se posádka sanitky i lékař snažili o resuscitaci.

Nebyla úspěšná u Obvodního soudu pro Prahu 10 ani u pražského městského soudu; před čtyřmi lety neuspěla ani s mimořádným opravným prostředkem v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu. K Ústavnímu soudu pak doputovaly námitky vůči závěrům vyšetřování.

Bodnutí s mnoha otazníky

Nyní se chystají přinést řadu nových podnětů filmaři, kteří se mapování okolností, stop a indicií věnovali po pět let. Výsledek jejich úsilí by návštěvníci kin měli mít možnost zhlédnout již v dohledné době: patrně na podzim. Diváckým lákadlem se jistě stanou nejen vzpomínky na dřívější probírání okolností kauzy, což leckomu ještě dobře zůstává v paměti.

Také autoři se netají vysokými ambicemi. Slibují, že dokument Aneta přinese nové informace a zjištění. Natolik zásadní, že po deseti letech mohou přinést v kauze zvrat.

Aneta, což bylo skutečné jméno zesnulé A. R., podle dostupných informací zemřela krátce po svém návratu z cesty do Dominikánské republiky. Záhy po příletu, po dvoudenním cestování, vyrazila do klubu, kde se bavila s přáteli. Na noc ji kamarádka pozvala do bytu svého libanonského partnera. Ti ráno zaznamenali rozruch v kuchyni - a podle zveřejněných informací zjistili, že se Aneta bodá nožem; marně se jí v tom snažili zabránit.

Kamarádka přivolala záchrannou službu - záznamy hovoří o tom, že bylo právě 7:27 - i policii. Boj o život byl marný, ačkoli snaha o resuscitaci trvala podle dokumentace od 7:37 neobvykle až do 10:37. Následná pitva prokázala, že zesnulá nebyla pod vlivem alkoholu ani léků. V těle se našel kokain - avšak bez toho, že by bylo možné přesně určit, jak dlouho před smrtí a v jakém množství drogu užila. Údajně se tak mělo stát během večírku na uvítanou v Coco baru.

Dokument šokující i napínavý

Filmaři, kteří se případu věnovali zhruba o tři roky déle, než původně plánovali, si v úvodu položili zásadní otázku: mohla mladá žena spáchat sebevraždu třinácti bodnutími nožem? Dřívější informace hovořily o devíti ranách do hrudníku, z nichž dvě zasáhly srdce. A další plíce.

V souvislosti s tím se už po tragédii probíraly konkrétní otazníky. Kolikrát se člověk dokáže opakovaně píchnout, přičemž si způsobuje vážná zranění? Proč se na místě našlo překvapivě málo krve? A čím to, že na zakrváceném tričku byly vidět jen čtyři díry? Objevila se i informace o srdci ztraceném po pitvě.

close Natáčení filmového dokumentu Aneta:  filmová rekonstrukce v ateliéru. info Zdroj: se svolením 2media.cz zoom_in Natáčení filmového dokumentu Aneta: filmová rekonstrukce v ateliéru.

Štáb, jehož vůdčími osobnostmi jsou scenárista a režisér Jiří Sádek s kameramanem Tomášem Kotasem, ale i producent Jiří Tuček ze společnosti DONART Film, hledal odpovědi nejen s přispěním četných odborníků. Dokonce postavil ve studiu přesnou kopii místa činu! Rekonstrukci uspořádal za účasti předních světových expertů z různých oborů: psychologie, toxikologie, patologie či biomechaniky.

Režisér Sádek připomíná, jak se náhled na případ postupně měnil: „Na začátku jsme předpokládali, že natáčení zabere maximálně dva roky. Případ byl uzavřen a materiály se zdály být jasné, i když poněkud podivné.“

Odkazuje v té souvislosti na postoj matky Anny R., která nikdy neuvěřila, že by se její dcera zabila sama.

„Neúnavně hledala pravdu. Jakmile jsme začali ‚kopat hlouběji‘, objevilo se stále více nejasností. Tento příběh je tragický a děsivý z jakéhokoli úhlu pohledu, protože v něm nic nedává smysl,“ poznamenal Sádek.

Producent Tuček se připojil slovy, jež lepší pozvánku do kina nemohou nabídnout: „Nepamatuji žádný český film, který by byl tak napínavý a šokující současně.“

Váha autority expertů ze zámoří

Filmaři nepochybují o tom, že se jim podařilo odhalit dosud neznámé skutečnosti - prý šokující - jež by mohly vést k opětovnému otevření případu. Mimo jiné kontaktovali podnikatele libanonského původu, v jehož bytě se tragédie odehrála - a jenž následně opustil jak Letňany, tak zmizel i z České republiky.

Jistě prý zaujmou také vyjádření renomovaných znalců ze zahraničí, mezi nimiž nechybí forenzní psycholog profesor Leam A. Craig, člen Britské psychologické společnosti a autor desítek knih i tisíců odborných textů, dále doktor v oboru soudního lékařství a odvětví toxikologie Marc Deveaux, šéflékař floridské kliniky Jay M. Radtke či například kanadský biomechanik Rob Parkinson.

Expertů, u nichž tvůrci zdůrazňují nestrannost a nezávislost, však v dokumentu hovoří mnohem více. Sádek připomněl, že chtěli mít jistotu, že všechny závěry i analýzy budou podloženy nezávislými a objektivními odbornými posudky.

„Přizvali jsme odborníky z oborů toxikologie, forenzní psychologie a patologie z různých částí světa, včetně Panamy na Floridě, Kanady, Francie a Velké Británie. Tito specialisté často pracují ve válečných zónách a pomáhají mezinárodním bezpečnostním agenturám. Náš patolog má za sebou tři tisíce pitev,“ konstatoval. „Jejich zkušenosti a nezávislost nám umožnily přinést nový pohled a zajistit, že náš film bude co nejpřesnější a nejdůkladnější,“ uvedl. S tím, že pokud je řeč o chybách, jež provázely vyšetřování, je to nyní podepřeno vyjádřením autorit; už nejde o mínění, dohady, spekulace a logické úsudky.

Jaké poznatky tvůrci veřejnosti nabízejí, uvidí diváci v kinech na podzim.