Policie od pátečního rána identifikuje oběti tragické události, která se stala v budově Filozofické fakulty UK. Jednou z obětí je i ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK Lenka Hlávková. Ústav informaci sdělil se svolením její rodiny.

Hlávková se Ústavu hudební vědy zaměřovala na dějiny hudby před rokem 1600 a výzkum hudební kultury střední Evropy v pozdním středověku. Byla i absolventkou FF UK, kde vystudovala hudební vědu. V roce 2019 byla zvolena členkou Evropské Akademie věd a umění.