Ten začal řešit případ soudních znalců Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří vypracovali posudek týkající se příčiny smrti manželky a dcery Petra Kramného. Obě zemřely během rodinné dovolené v Egyptě v roce 2013. Podle pravomocného rozsudku je Kramný usmrtil elektrickým proudem. Obžalovaní znalci však jako pravděpodobnější příčinu označili otravu. Státní zástupkyně je přesvědčena, že jejich posudek byl nepravdivý a účelový.

Vše o kauze Petra Kramného a smrti jeho maželky a dcery v Egyptě v roce 2013

„Úmyslně uváděli jednostranné, protichůdné a nepravdivé skutečnosti nemající oporu ve skutkových zjištěních ani odborných poznatcích současné lékařské vědy, a to ve snaze zpochybnit a zrelativizovat dříve zjištěné skutečnosti, celé dokazování znepřehlednit a tak umožnit jiné osobě dosáhnout zbavení se trestní odpovědnosti nebo alespoň zmírnit postih za jím spáchaný trestný čin,“ konstatovala žalobkyně.

VINU ODMÍTLI

Oba znalci vinu důrazně odmítli. Podle Fargaše nálezy na tělech nebyly tak přesvědčivé, aby bylo možné jako jedinou příčinu smrti uvést zásah elektřinou. „Ale ani tuto příčinu smrti jsme nevyloučili,“ zdůraznil Fargaš, který se vyjádřil i ke zkušenostem ostravských soudních znalců, jejichž výpověď byla hlavním trumfem obžaloby v kauze Kramný. „Mají podstatně menší praxi než já,“ prohlásil Fargaš.

Jak Fargaš dále uvedl, při zásahu elektrickým proudem by dcera a manželka umíraly v agonii delší dobu, klidně i deset minut. „Divil bych se, kdyby se je Kramný nesnažil dousmrtit,“ řekl Fargaš s tím, že nic takového nebylo zjištěno. „Samozřejmě, jsou to pouze úvahy,“ dodal.

POCTIVÝ PŘÍSTUP

Fargaš také zmínil, že ve svých závěrech měli i skutečnosti v neprospěch Kramného. „To svědčí o našem poctivém přístupu,“ prohlásil Fargaš. Některé důkazy podle něj svědčily pro zásah elektřinou, další pro jiné verze. „Kdybych řekl jasnou příčinu smrti, dopustil bych se fatální chyby,“ řekl Fargaš, podle kterého nelze bez jednoznačných důkazů stanovit příčinu smrti.

Jak dále Fargaš zmínil, v egyptské Hurghadě, kde v roce 2013 zemřeli příbuzní Kramného, v roce 2018 za dosud nejasných okolností zemřel starší manželský pár z Velké Británie. „Dosud nejsou schopni určit příčinu smrti,“ uvedl Fargaš.
Součástí obhajoby obou znalců je také odborná prezentace. Fargaš s Matlachem čelí žalobě pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. V případě uznání viny jim až tři roky vězení. Jak dlouho proces potrvá, není jasné. Stejně jako v případu Petra Kramného není vyloučeno, že znovu půjde o souboj znalců.