„Specialista na výbušniny následně konstatoval, že se jedná skutečně o nevybuchlý funkční granát německé výroby, model 39, který zajistil a odvezl k odborné likvidaci,“ potvrdila kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Co dělat, když naleznete nevybuchlou munici:
Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny:
• Přerušte veškeré práce!
• S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte!
• Okamžitě přivolejte Policii České republiky!
• Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!

Za žádných okolností se neobávejte nález munice oznámit. Činíte tak v dobré víře ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat, ani nemusíte výjezd P ČR hradit. Je lepší, když policie věc prozkoumá preventivně, než aby došlo k výbuchu.