Společnost v tiskovém prohlášení uvedla, že rozhodnutí odvolacího soudu vítá. „Vrchní soud v Praze potvrdil pochybnosti o procesním postupu krajského soudu a ukončil nepřijatelný stav, kdy byla v rámci insolvenčního řízení krajským soudem opakovaně poškozována práva věřitelů i společnosti HMS. Firma nadále pokračuje v úsilí o prosazení reorganizačního plánu,“ stojí ve zprávě.

Pražský vrchní soud označil rozhodnutí soudce Zdeňka Strnada za nepřezkoumatelné a beze zbytku jej zrušil. „Současně dal za pravdu kritice, že soudce Strnad od svého vstupu do případu v listopadu 2016 nesvolal přes opakované žádosti HMS a dalších účastníků řízení schůzi věřitelů, a nedal tak více než 300 věřitelům možnost vyjádřit se k průběhu insolvenčního řízení. Jako nepřípustný rovněž Vrchní soud označil procesní postup českobudějovického insolvenčního soudu z ledna 2019, kdy společnosti HMS nebylo umožněno projevit její názor a obhájit reorganizaci.“ píše firma.

„HMS považuje reorganizaci za nejrozumnější a nejméně rizikové řešení současného stavu, nejvýhodnější pro věřitele i zaměstnance. Z tohoto důvodu je rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dobrou zprávou a satisfakcí i vzhledem k legitimním očekáváním HMS poté, co většina věřitelů už při první schůzi hlasovala právě pro reorganizaci,“ uzavírá.

Zákon hovoří jasně

Soud v lednu své rozhodnutí odůvodnil tím, že jednání HMS od podání návrhu na povolení reorganizace vzbuzovalo pochybnosti o poctivosti jeho skutečných úmyslů. Firma prý například neplnila povinnosti vůči obchodnímu rejstříku, často střídala lidi ve statutárních funkcích a problematické bylo i obsazení dozorčí rady, které bylo podle soudu pouze formální. Faktický management není podle soudu možné identifikovat, řídicí struktura firmy se prolíná s vedením firmy Legios Loco.

Firma v reakci na usnesení soudu uvedla, že insolvenční řízení dostává bizarní rozměry. "Nejdříve v něm rozhoduje nepříslušný insolvenční soudce, který byl následně z případu rozhodnutím vyššího soudu odvolán a jeho rozhodnutí zneplatněna. Současný insolvenční soudce Zdeněk Strnad se snaží všemi prostředky, podle všeho i nezákonnými, zabránit věřitelům, aby vyjádřili svůj názor na případnou reorganizaci HMS," sdělila tehdy Deníku mediální konzultantka HMS Iva Šachová.

Upozornila zároveň, že zákon hovoří jasně. "O osudu firmy v insolvenci musí rozhodnout věřitelé. Toto soudní rozhodnutí neznamená konkurz. Soudce nemůže svévolně odmítat svolání schůze věřitelů a nebrat na vědomí věřitelské návrhy," dodala tehdy. Odvolací soud jí tak dnes dal za pravdu.

Pohledávka za stamiliony

Vagonka se do problémů dostala na podzim 2013, kdy na ni podala návrh na insolvenci slovenská Všeobecná úvěrová banka (VÚB) kvůli původně více než dvousetmilionové pohledávce. Reorganizaci soud povolil v červenci 2014 na návrh HMS.