Do Svítkova vyrazili pyrotechnici i archeologové Východočeského muzea v Pardubicích. Nález překvapil nejen samotné obyvatele rodinného domu, ale i odborníky. Nalezenou munici německého původu určil archeolog muzea Jan Musil. „První skupinu tvořilo střelivo pro 20 milimetrů letecký kanon MG 151/20 či MG FF, druhou skupinu reprezentovaly náboje pro velkorážný letecký kulomet MG 131 v ráži 13 krát 64 milimetrů. Dochovaly se i značně zkorodované zbytky nábojových pásů,“ popsal nález Musil.

Munici museli odborně zneškodnit policejní pyrotechnici, kteří materiál z druhé světové války odpálili na nedalekém poli.

Místo kulometu kamera

Po nálezu munice začali archeologové hledat více pod povrchem. Hlouběji objevili také zbytky značně poškozeného duralového předmětu, o kterém si zpočátku mysleli, že by to mohl být letecký kulomet. „Ve spolupráci se sdružením Hledači historie Pardubicko se v něm podařilo identifikovat kryt letecké fotokamery s označením Rb 50/30. Takové používala německá letadla Messerschmitt a Junkers k průzkumným účelům,“ vysvětlil další z archeologů Tomáš Záruba.

Odměna se v České republice podle památkového zákona vyplácí za náhodný nález. V případě, že je tvořen drahými kovy, činí cenu drahého kovu, v ostatních případech do výše deseti procent kulturně historické hodnoty nálezu. Tato skutečnost někdy vytváří nespokojenost mezi nálezci historických mincí, protože je určitým způsobem diskriminuje.

Ukázalo se, že předměty pocházely původně z pardubického letiště a byly společně se stavební sutí, zlomky strusek a odpadky zahrnuty do sníženiny za domem majitelů. Všechny nálezy putovaly do rukou konzervátorů v muzeu.

Poctivý nálezce

Není to poprvé, co země na Pardubicku vydala historické předměty. Před dvěma roky muž nedaleko obce Býšť našel historické mince, které se ukázaly jako pravý poklad. Nález obsahoval 198 mincí, které pocházely z doby mezi lety 1588 a 1701. Muž je vykopal na své zahradě a poctivě odevzdal archeologům z Východočeského muzea. Nález byl velmi cenný, mince obsahovaly zhruba 483 gramů ryzího stříbra.

Historické předměty, které podle zákona vlastní Pardubický kraj, prošly odborným přezkoumáním a radní kraje projednali odměnu nálezci. Za mince, které patrně patřily habsburským panovníkům, nálezce dostal od kraje téměř šedesát tisíc korun. „Nejprve jsme vzali na vědomí rozhodnutí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, který v rámci státní správy přiřkl nálezci podle litery zákona cenu drahého kovu, tedy přibližně šest tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Několik tisíc kusů granátů a pancéřových pěstí našli dělníci při výkopových pracích na Znojemsku.
Třaskavý nález. Na Znojemsku objevili stovky kusů munice z druhé světové války

„Zároveň jsme ale prostřednictvím rozhodnutí krajské samosprávy chtěli vyjádřit poděkování za příkladný přístup k nálezu a dorovnat nálezné do deseti procent jeho kulturně historické hodnoty. Proto byla nálezci poukázána ještě formou daru Pardubického kraje částka 59 800 korun,“ doplnil.

Pardubický kraj neodměnil nálezce poprvé. „Největší dar jsme poskytli nálezci denárového pokladu století z Chýště. Ten byl mimořádný nejen svým stářím, ale i celkovou hodnotou odhadnutou v roce 2015 na 23 milionů korun. Nyní tvoří důležitou část numismatické expozice Východočeského muzea. Nálezce dostal v roce 2016 darem od Pardubického kraje dva miliony korun,“ připomněl hejtman Martin Netolický.