Otci dvou malých dětí za napadení ženy, prvně do zadní části hlavy a následně pravého ramene, hrozilo až dvacet let pobytu za mřížemi. Soud Losmanovi nakonec udělil mimořádně nízký trest. „Obžalovaný dosud nebyl soudně trestán. Není zřejmé, že by byl násilně agresivní v místě bydliště i v rodině. Senát se domnívá, že si vezme dostatečné ponaučení a v budoucnu povede řádný život tak, jak ho žil doteď," vysvětlil předseda soudu Petr Jirsa. Krajský soud v Brně zároveň zohlednil jeho bezúhonnost a dosavadní chování ve výběru věznice pouze s ostrahou a ne zvýšenou, jak tomu zákon ukládá.

Losman je podle výpovědi své manželky pracovitý, o rodinu se staral dobře a ve společné domácnosti s zavražděnou babičkou soužil bez jakýkoliv problémů. O to více ji překvapilo, když k události došlo.

Vinu obžalovaný od začátku nepopíral a poškozené rodině se omluvil. „Od rána do večera jsem pracoval na dvoře. Pak mi řekla, že stejně nic nedělám. Začali jsme se hádat. Já tu hádku chtěl přerušit. Vrátil jsem se na dvůr, ale ona chtěla pokračovat. Vzal jsem sekeru, neuvědomoval jsem si, co dělám. Opravdu mě to mrzí," vyjádřil se u soudu Losman. Kromě trestu odnětí svobody musí dceři poškozené uhradit osmadvacet tisíc za pohřeb a 682 tisíc jako nemajetkovou újmu. Částky plánuje splácet skrze práci ve věznici při výkonu trestu.

S rozsudkem soudu souhlasily všechny přítomné strany a možnosti odvolat se zřekly. „Rozhodnutí soudu považuji za správné. Myslím si, že uložený trest deset a půl roku je přiměřený té situaci. Rovněž i zařazení do mírnějšího typu věznice, protože obžalovaný není žádný prvoplánový zločinec, jak i vyplývá ze znaleckého posudku. S ohledem na to, že prohlásil vinu, tak má právo, aby mu uložili trest pod dolní hranicí zákonné trestní sazby," okomentovala státní zástupkyně Eva Žďárská.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ