„Městský obvod podal na státní zastupitelství podnět na prošetření možné šikany dětí ze strany učitele. Případ už byl podle našich informací danou institucí předán policii,“ říká Martin Otipka z radnice v Porubě. Úředníky k takovému kroku vedou poznatky v závěrech PPPP.

Obsahuje prý „tak závažné skutečnosti“, že i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučuje, aby se nezveřejňovala! To podle Otipky obvod ctí. „Nejsem zadavatelem šetření PPPP, proto mi nepřísluší ho komentovat. Šetření ČŠI však pro školu dopadlo dobře. Stížnosti týkající se jejího vedení, výchovněvzdělávacího procesu či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami označila jako nedůvodné,“ vysvětluje Hana Petrová z pozice ředitelky ZŠ Porubská 832.

Na té stále přetrvává právě nevyřešený spor ředitelky s učitelkou matematiky Bronislavou Horáčkovou. Petrová mj. vytýká kolegyni její výukové postupy. Naopak Horáčková hovoří o šikaně své osoby ze strany nadřízené. Z rozhodnutí ČŠI ale vyplývá, že ředitelka nepochybila, a jednala správně. „Velmi se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pracovněprávní záležitost, nemohu se k ní vyjadřovat,“ uvádí Petrová.

Amatérsky zameteno pod koberec

Lucie Poláková, právní zástupkyně Horáčkové, komentuje, že celá záležitost „je amatérsky zametána pod koberec a ředitelka řediteluje za podpory zřizovatele dále“. Tvrdí, že se radnice vůbec nezabývá podněty „matikářky“ z dubna, a že její stížnosti na šikanu její osoby inspekci nepřeposílá. „Pokud ředitelka školy komentuje výsledky šetření ČŠI, je třeba uvést na pravou míru to, že stížnost paní učitelky předmětem šetření nebyla, a nemohla tak dopadnout dobře,“ míní.

Podezření ze šikany žáků vyslovené úředníky v Porubě „matikářka“ rezolutně odmítá. Očekává další šetření své stížnosti a nechce nic komentovat. „Dnes víme, že ČŠI řešila připomínky rodičů, a nikoliv stížnost paní učitelky,“ podotýká Poláková. Vyzývá školu, ať rodiče seznámí se zprávou PPPP.

„Se spisem vedeným zřizovatelem ve věci stížnosti paní učitelky jehož obsah máme okopírovaný bylo navíc v průběhu šetření manipulováno. Zmizela z něj podstatná část listin včetně zprávy z PPPF. Ta zřizovatele stála osmdesát tisíc korun a měla mou klientku diskreditovat,“ dodává Poláková.

Z radnice nicméně upozorňují, že žádný spis na matematikářku „není veden“, tudíž s ním nikdo ani nemůže manipulovat. „Vyjádření na stížnosti učitelky jsme její advokátce zaslali datovou poštou před více než měsícem. Není pravda, že bychom se tím nezabývali,“ uzavírá Otipka.