"Dále uvedl, že za ní přelezl mladík, který se jí snaží úmysl rozmluvit. Při příjezdu hlídky strážníků městské policie na místo, byla zjištěna žena, kterou již zpět přes zábradlí od železniční tratě přetáhla skupinka osob, která přiběhla z blízké restaurace Bingo. Hlídka se silně podnapilou ženu snažila uklidnit, ale ta se stále snažila strážníkům vytrhnout a opět přelézt zábradlí s křikem, že se skokem na trať zabije", uvedl velitel městské policie Tomáš Kypta.

Žena ale byla jak smyslů zbavená a tak strážníci museli pro zajištění její bezpečnostipoužít speciální hmaty a chvaty a následně k zamezení sebevražedného úmyslu a zklidnění i pouta. Dále byla na místo přivolána RZS, které strážníci na jejich žádost provedli asistenci při přepravě do nemocnice.